Drodzy Rodzice

28 i 29 września 2015r. uczniowie klas III będą mieli spotkania z trenerami programu wychowawczo – profilaktycznego Archipelag Skarbów. Realizacja tego programu jest sfinansowana przez Urząd Miejski i odbywa się we wszystkich gimnazjach Czechowic – Dziedzic. We wtorek uczniowie będą uczestniczyli w Festiwalu Twórczości, podczas którego zaprezentują swoje zdolności. Elementem programu jest także spotkanie trenerów programu z rodzicami uczniów klas III. SERDECZNE ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SPOTKANIE W PONIEDZIAŁEK 28 WRZEŚNIA 2015r. O GODZ.16.30. SPOTKANIE POTRWA OKOŁO 1 GODZINY. Prowadzący położą szczególny akcent na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. Podane będą wskazówki jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniu miłości. Bardzo ważna jest dla nas Państwa obecność na tym spotkaniu, gdyż chcemy, aby program objął uczniów, nauczycieli i rodziców. Wtedy siła pozytywnego oddziaływania na młodzież będzie największa.
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja Gimnazjum Publicznego nr 1 i Grono Nauczycielskie.