Wyjazd do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau

Zgodnie z tradycją naszej szkoły 19 października odbyła się pielgrzymka klas III do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau. Wzięło w niej udział 87 naszych gimnazjalistów. Aby właściwie przygotować się do zwiedzania miejsca, które stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni, nasi nauczyciele na lekcjach wychowawczych, j. polskiego, historii, wos – u oraz edukacji regionalnej przygotowywali uczniów do tej wizyty. Na miejscu natomiast korzystaliśmy z usług przewodników – zarówno w Auschwitz I jak i w Auschwitz II – Birkenau.

Tragiczny wyraz tego miejsca, przesiąkniętego cierpieniem niewinnych ofiar, nadaje wyjątkowy sens tej żywej lekcji historii, jaką jest ta wizyta na największym cmentarzu bez grobów. Wiele przemyśleń i emocji powstałych w tym właśnie miejscu pomaga zrozumieć sens i znaczenie istoty człowieczeństwa. Uczy także szacunku i docenienia naszej wolności jak i zdecydowanego reagowania na otaczające nas zło. Po wizycie gimnazjaliści musieli zmierzyć się z przelaniem swoich wrażeń na papier i stworzyć pracę na temat: „Postawy wobec holokaustu i totalitaryzmu”. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Nasze rozczarowanie wywołuje decyzja Dyrekcji Muzeum „Auschwitz” zmiany tras dla zwiedzających gimnazjalistów, a szczególnie uszczuplenie miejsc i eksponatów które można było obejrzeć.

Krótka historia obozu Auschwitz.
Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.

Podstawowym celem polityki niemieckiej na obszarze okupowanej Polski po zlikwidowaniu polskiego państwa i jego instytucji była eksploatacja zasobów materialnych, siły roboczej oraz usuwanie z jej terenu miejscowej ludności – Polaków i członków mniejszości narodowych. Odbywało się to poprzez ich wysiedlenie i systematyczną eksterminację. Ziemie polskie miały być całkowicie zgermanizowane przez zasiedlenie Niemcami opustoszałych terenów. Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i przepełnienie istniejących więzień. Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia.
W marcu 1941 roku H. Himmler zadecydował o budowie drugiego obozu na obszarach wsi Brzezinka, Budy, Harmęże, Rajsko, Broszkowice, Pławy, nazwano go Auschwitz II – Birkenau. Od konferencji w Wannsee na przedmieściach Berlina, 20 stycznia1942 – spotkania na którym niemieccy prominenci hitlerowskiej służby państwowej, pod przewodnictwem Reinharda Heydricha zadecydowali o praktycznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, jak eufemistycznie określano planowane ludobójstwo Żydów, właśnie obóz Birkenau (Brzezinka) stał się głównym ośrodkiem „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Śmierć poniosło tam ponad 1 100 000 więźniów tej narodowości.

Obóz koncentracyjny Auschwitz – Birkenau to największy hitlerowski obóz koncentracyjny i zagłady czyli miejscem stopniowego wyniszczania więźniów przez pracę głód i choroby, a równocześnie największym ośrodkiem natychmiastowej, bezpośredniej zagłady Żydów.

090 089(1) 087