Młodzi głosują

13 października w naszej szkole odbyły się prawybory parlamentarne w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Młodzi głosują”.
Celem akcji jest przygotowanie młodych obywateli do działania w demokratycznym państwie, poznanie zasad ordynacji wyborczej: powszechności – każdy uczeń mógł głosować, wolności – głosowanie odbywało się w czasie wolnym, podczas przerw, tajności – głosowano w kabinach, równości – każdy głos jest tak samo ważny i każdy uczeń może oddać tylko jeden głos, a odbiór karty potwierdza podpisem, bezpośredniości wyborów – głosujemy osobiście, po okazaniu dokumentu ze zdjęciem, który nas identyfikuje na kandydatów . Poprzez praktyczne doświadczenie uzmysłowienie uczniom, że demokracja i wolność to działanie, a nie bierne przyglądanie się i narzekanie, że nikt nic za nas nie zrobił.
Zanim rozpoczęto prawybory, uczniowie klas trzecich przygotowali i przeprowadzili akcję informacyjną dla uczniów klas pierwszych i drugich, którzy nie mieli jeszcze kontaktu z wiedzą o społeczeństwie.
Relację z tych spotkań, działania pro- frekwencyjne jak i przebieg samych prawyborów ukazano na zdjęciach.
Wyniki akcji „Młodzi głosują” są następujące:

Protokół wyników szkolnych prawyborów

Nazwa szkoły: Gimnazjum Publiczne nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego
Adres szkoły: ul. Polna 33, 43 – 502 Czechowice – Dziedzice
Imię i nazwisko koordynatora: Stanisław Gola

Osób uprawnionych do głosowania: 243
Wydanych kart do głosowania: 58
Głosów oddanych: 58

w tym:
– głosów ważnych: 47
– głosów nieważnych: 11

Frekwencja: 24 %

Lp. Nazwa Komitetu Wyborczego Liczba oddanych głosów
1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                   12
2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP              7
3. Komitet Wyborczy Partia Razem                                          2
4. Komitet Wyborczy KORWiN                                                    9
5. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe          4
6. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni     1
7. Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”                      10
8. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru          2