Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień Narkotykowych

Informujemy, że w budynku przy ul. Nad Białką 1 B w Czechowicach-Dziedzicach został otwarty Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień Narkotykowych
Konsultacje prowadzi mgr Beata Kuchnik – psycholog, specjalista terapii uzależnień, biegły sądowy z zakresu psychologii i terapii uzależnień, posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, realizator programu profilaktycznego FRED GOES NET oraz terapii krótkoterminowej CANDIS rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Zadania:
– uzyskanie informacji nt. form pomocy osobom używającym substancji psychoaktywnych,
– diagnoza uzależnienia,
– kierowanie osób do konkretnych placówek leczenia uzależnień,
– udzielanie porad i wsparcia,
– informowanie o dostępnych testach narkotykowych oraz ich stosowaniu,
– krótkoterminowa terapia CANDIS dla osób uzależnionych od marihuany lub innych substancji syntetycznych,
– kierowanie do programu profilaktyki selektywnej FRED GOES NET

Terminy Konsultacji, w co drugi poniedziałek, w godzinach 14:00-17:00:
18.01,
1.02, 15.02, 29.02,
14.03,
11.04, 25.04,
9.05, 23.05,
6.06, 20.06,
w lipcu przerwa wakacyjna
8.08, 29.08,
12.09, 26.09,
10.10, 24.10,
7.11, 21.11,
5.12, 19.12.2016r.