SPOTKANIE W SZKOLNEJ IZBIE REGIONALNEJ

Dnia 25 oraz 27 stycznia w naszym Gimnazjum gościliśmy uczniów z SP 2. Tym razem byli to uczniowie klasy trzeciej i drugiej. Młodzi goście zapoznali się z eksponatami
zgromadzonymi w Szkolnej Izbie Regionalnej. Następnie wysłuchali
krótkiej pogadanki na temat życia pszczół, połączonej ze wspólną
dyskusją, oraz z dużym zainteresowaniem zobaczyli wystawę o pszczelarstwie.