Miesięczne archiwum: luty 2016

Valentinstag in GP1

Die Klasse 1c hat dieses Jahr die Valentinskarten gebastelt. Es enstanden über 150 Valentinskarten!  Die Karten wurden dann in der Schule verkauft. Die verliebten Schü ler konnten die Valentinskarten mit einem schönen Text für ihre Liebste schicken. Noch vor den Winterferien wurden die Karten den Empfängern geliefert.

valen

Słownictwo do nauczenia

die Valentinskarte
walentynka
liefern
dostarczyć
schicken
wysłać
der Empfänger
adresat

Samorządowe Walentynki

Od początku lutego uczniowie mogli nabyć kartki walentynkowe przygotowane przez SU. W ich przygotowaniu pomogła klasa 1c, która na lekcji wychowawczej wykonała ponad 150 kartek. Wypełnioną kartkę można było wrzucić do specjalnie na tą okazję przygotowanej „skrzynki pocztowej”. W ostatnim tygodniu przed feriami kartki dostarczono do adresatów.

1 Forum Samorządów Uczniowskich

1 Forum Samorządów Uczniowskich pod patronatem Burmistrza
z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły w dniu 12 lutego br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się 1 Forum Samorządów Uczniowskich gimnazjów naszej Gminy. Forum zostało objęte patronatem przez Burmistrza.
Na Forum obecni byli zaproszeni goście – pan Burmistrz Maciej Kołoczek, dyrektor ZOPO pan Mirosław Olek, Naczelnik Wydziału Promocji Miasta pan Grzegorz Wąsik oraz przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta pan Jarosław Baranowski. W spotkaniu brały udział Samorządy Uczniowskie: z Gimnazjum z Zabrzega, Gimnazjum Katolickiego, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 oraz SU z Gimnazjum nr 1. Forum było okazją do wymiany dobrych praktyk oraz zaplanowania wspólnych działań. Forum prowadził przewodniczący naszej szkoły – Jakub Kopeć,  a prezentację działań naszej szkoły  – Kaja Fotła, Sandra Kwiczala oraz Kacper Linnert.
Więcej zdjęć

Prezentacja pszczelich działań Arboretum w UM

W dniu 10 lutego od godz. 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej na które zaproszono rolników i pszczelarzy z gminy Czechowice-Dziedzice oraz uczniów z Gimnazjum Publicznego nr 1. Kaja Fołta i Jakub Kopeć prezentowali nasze działania na rzecz pszczół, które prowadzimy w ramach projektu Arboretum Inspiruje.

Wiodącym tematem posiedzenia były sprawy dotyczące współdziałaniu rolników i pszczelarzy w ochronie pszczół. Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz wybitny znawca pszczelnictwa dr inż. Wiesław Londzin  przeprowadzili wykłady: ” Chemiczna ochrona roślin bezpieczna dla pszczół” i „Pszczoła miodna jako czynnik plonotwórczy”. Zaproszenie na posiedzenie Komisji było dużym wyróżnieniem dla naszej szkoły.

Wycieczka do Sejmu Śląskiego

8 lutego 2016 roku, uczniowie naszej szkoły, w ramach naukowej wycieczki samorządowej odwiedzili Katowice. Celem wyjazdu było poznanie funkcjonowania sejmiku śląskiego, marszałka województwa śląskiego i wojewody. Poznaliśmy także ciekawą historię gmachu Sejmu Śląskiego, wznoszonego w latach 1924 – 1929, który był wówczas największym budynkiem w Polsce: największa kubatura, 6 kilometrów korytarzy, 1300 okien, podstawa 1 hektara.
Dzięki uprzejmości Dyrektora Kancelarii Sejmiku Śląskiego Pana Sławomira Brodzińskiego, oraz jego fachowej i przystępnie podanej nam wiedzy, mogliśmy poznać zadania sejmiku, marszałka województwa, a także wojewody.
Dowiedzieliśmy się o różnicach pomiędzy powoływaniem radnych sejmiku wojewódzkiego i jego marszałka, a wojewodą wskazywanym przez premiera.
Zwiedziliśmy Salę Dębową, Salę Szarą, westybul, Salę Marmurową, skorzystaliśmy z możliwości przemieszczania się windą paciorkową (są tylko trzy takie windy w Polsce), a najważniejsze, że usiedliśmy w fotelach odremontowanej sali obrad Sejmiku Śląskiego, na której wzorowana była sala obrad polskiego sejmu w Warszawie.
Dodatkowo obejrzeliśmy i zwiedziliśmy Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – zwany Mariackim – a wzniesiony w stylu neogotyckim – z charakterystycznymi pinaklami, maswerkami, kwiatonami, ostrołukowymi portalami i gargulcami. Wycieczkę zorganizował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami SU – panią Magdaleną Jasińską i panem Stanisławem Golą.
 12672047_1690662707872365_1724712129273642402_o
Więcej zdjęć

Konkurs

4 lutego 2016 r. odbył się w naszej szkole konkurs „Zakochaj się w
Czechowicach-Dziedzicach, nie tylko na Walentynki…” sprawdzający wiedzę
pierwszoklasistów na temat historii naszego miasta.
Konkurs został poprzedzony wykładami Pana Jacka Cwetlera (7-8 stycznia
2016 r.) przybliżającymi historię obu miejscowości, ciekawe obiekty z
terenu miasta, rozwój kolei i jej wpływ na industrializację.
Prezentowaną wiedzę bogato zilustrowały stare pocztówki z wizerunkami z
Dziedzic i Czechowic.
W konkursie uczniowie zmierzyli się w 16 testowych zadaniach ze swoją
wiedzą o „małej ojczyźnie”.
Najlepsze wyniki osiągnęli:
Wiktoria Maciejczyk, Karina Talarczyk i Wiktoria Hałas z klasy 1a, Przemek
Dłubis, Maja Mikler i Julia Rajtor z klasy 1b, Bartek Pieryka, Emlika
Sładczyk, Karolina Kiermaszek i Patrycja Sztorc z klasy 1c, Alicja Drezner
i Natalia Olearczyk z klasy 1d.

Konkurs był jednym z przedsięwzięć towarzyszących Lidze Naukowej
„Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem”.

mmmmmmmmmmmmmmmm

Bezpieczeństwo w sieci

5 lutego klasa 1d swój dzień samorządności poświęciła „Bezpieczeństwu w Sieci”. Najpierw każda z klas rozwiązywała testy o zagrożeniach czyhających w Internecie a na drugiej przerwie drużyny wykonywały plakat do wylosowanego hasła . Dodatkową atrakcją było szukanie QR kodów w szkole. Dziękujemy za zorganizowanie akcji klasie oraz Wychowawcy Pani Magdalenie Martyniszyn, Pani Agacie Szary oraz Pani Pedagog Urszuli Górze.

zdjęcia tutaj