Wizyta strażaków z OSP Dziedzice

8 marca 2016 roku, klasy trzecie naszego gimnazjum, gościły na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziedzicach (nota bene najmłodszego prezesa OSP w Polsce) Pana Krzysztofa Ryłko oraz jego zastępcę Pana Jakuba Giemzę.
Celem spotkania było podniesienie świadomości przeciwpożarowej wśród młodzieży, a także zasad wzywania pomocy oraz ratownictwa przedmedycznego – udzielania pierwszej pomocy.
Panowie uświadamiali jak ważne jest, podczas telefonicznego powiadamiania służb ratowniczych, podanie adresu miejsca zdarzenia, prawidłowe określenie kondygnacji budynku w których wybuchł pożar, ilości poszkodowanych, stopnia i powierzchni oparzonego ciała i wieku poszkodowanego. Dowiedzieliśmy się, także:
– że w pobliżu szkoły znajduje się dzienne lądowisko Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które stacjonując w Gliwicach może przybyć nam z pomocą w czasie 7-10 minut od zgłoszenia, co w ogromnym stopniu zwiększa szanse poszkodowanego na uzyskanie fachowej pomocy na właściwym oddziale szpitalnym. LPR korzysta ze śmigłowców Eurocopter EC135
– jak używać podręcznego sprzętu gaśniczego: gaśnic, kocy gaśniczych
– jak udzielić pomocy osobie palącej się: sposoby stłumienia ognia, użycia opatrunku hydrożelowego, schładzania oparzeń, określenia ich rodzaju i procentowej powierzchni poparzonego ciała
– jak udzielić pomocy osobie porażonej prądem
– jak powinna przebiegać ewakuacja i jak należy się wówczas zachowywać
– jak prawidłowo wezwać pomoc, oraz co oznacza określenie „alarm w dobrej wierze”
– jak udzielić pomocy osobie nieprzytomnej
– jak zachować się podczas samochodowego wypadku drogowego, oraz jak przeprowadzić ewakuację osoby nieoddychającej z samochodu (praktyczne zastosowanie chwytu Rauteka)
– jak pomóc osobie zadławionej– krztuszącej się (praktyczne zastosowanie rękoczynu – tzw. Manewr Heimlicha)
– jak udzielić pomocy osobie tonącej
– jak wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową
– jak ważne jest posiadanie gaśnicy (najlepiej 6. kilogramowej) we własnym domu
Na zakończenie Panowie zaprosili młodzież do wstąpienia w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Serdecznie dziękujemy Panom Krzysztofowi i Jakubowi za poświęcony czas i przekazanie w praktyczny i przystępny sposób fachowej wiedzy na temat ratownictwa pożarowego i przedmedycznego. Dzięki temu na pewno zwiększy się świadomość w tym zakresie wśród naszych uczniów.

Zastosowanie chwytu Rauteka Zabezpieczenie poszkodowanego folia NRC Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i poszkodowanego Uzycie koca gasniczegoSprawdzanie stanu poszkodowanego Praktyczne zastosowanie chwytau Rauteka Praktyczne cwiczenia w ewakuacji Podejscie do poszkodowanego Cwiczenia chwytu Rauteka Chwyt Rauteka