„Komunikat”

Komunikat dla uczniów zdających egzamin gimnazjalny
w dniach 18-20 kwietnia 2016 r.

1. W dniach egzaminu uczniowie spotykają się pod salami, w których piszą egzamin o godz. 8.40

2. Przydział do sal będzie wywieszony na ich drzwiach oraz na tablicy ogłoszeń
(Seg. C I piętro) w dniu 15 kwietnia br.

3. Na egzamin wszyscy uczniowie przynoszą jedynie przybory do pisania (pióro z czarnym atramentem lub długopis z czarnym wkładem), a na część matematyczno-przyrodniczą dodatkowo linijkę (nie należy przynosić ołówka, ani innych przyborów do rysowania).

4. Nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych, ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.

5. Uczniowie mogą na salę egzaminacyjną wnieść małą butelkę wody mineralnej,
która w trakcie pracy z arkuszem ma stać na podłodze, obok stolika.

6. Ewentualny posiłek, torebki oraz inne przedmioty, których nie można wnosić do sal egzaminacyjnych należy pozostawić w stołówce szkolnej; tam rzeczy odbierane będą od godz. 8.30

7. Po napisaniu pierwszej części egzaminu wszyscy uczniowie opuszczają sale i kierują się na stołówkę; tam spędzają przerwę pomiędzy obiema częściami i mogą skonsumować drugie śniadanie.

8. W trakcie przerw uczniom nie wolno opuszczać budynku gimnazjum.

9. Po zakończeniu egzaminu uczniowie opuszczają szkołę.