Koncert dla Przyrody

Jubileusz projektu Arboretum Inspiruje uczczono koncertem w Pałacu Kotulińskich na którym wystąpili: Sebastian Gabryś, zespól sygnalistów myśliwskich z Brynka, sygnaliści myśliwscy z Nadleśnictwa Bielsko, zespół „Silesia Band”, Wojciech Buczek oraz zespół wokalny z GP1. Muzyczne występy były przeplatane recytacją wierszy, których autorami byli gimnazjaliści z Twardowskiego.

Projekt nierozerwalnie związany jest z Fundacja Nasza Ziemia – prezes fundacji Sławomir Brzózek złożył gratulacje dyrektorowi szkoły Wojciechowi Mikowi i autorce projektu Magdalenie Jasińskiej. Przekazał również list gratulacyjny od całego zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

więcej zdjęć