Odmiana czasowników

Drodzy uczniowie, zachęcam do rozwiązywania ćwiczeń online. Za każde dobrze rozwiązane zadanie można otrzymać plusa. Wystarczy zrobić „print screen”, wydrukować lub zrobić zdjęcie z telefonu z wykonanym ćwiczeniem. Po każdym ćwiczeniu należy nacisnąć „Kontrolle”

Poniżej ćwiczenia z odmiany czasowników:

Übung 1

Übung 2

Übung 3