Wycieczka przedmiotowa do Sądu Rejonowego w Pszczynie

Motto wycieczki:

Ius est ars boni et aequi (łac. Tłum. jako Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne). Paremia, czyli sentencja, przysłowie, sformułowana przez rzymskiego prawnika Publiusa  Iuventiusa Celsusa w II w. n.e.

  1. kwietnia 2017 roku uczniowie klasy III B, w ramach wyjazdu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie, odwiedzili II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Młodzież zapoznała się z pracą sądu, jego historią, architekturą budynku, zakresem rozstrzyganych spraw, przebiegiem procesu karnego, sposobem orzekania o przekroczeniu czy złamaniu prawa. Poznała w praktyce procesu prawa oskarżonego i poszkodowanego, określenia: apelacja, prawomocność wyroku, zaskarżenie uchylenia wyroku, ławnik, biegły, dowody procesowe i wiele innych.

Każdy uczestnik wycieczki musiał wypełnić kartę pracy w której sprawdzano znajomość w/w określeń i wiadomości.

Ogromne podziękowania składamy Panu Sędziemu Rafałowi Górce, który nie szczędząc własnego czasu, w bardzo przystępny sposób, wprowadzał naszych uczniów w zasady pracy sądu, jego specyfikę oraz prawnicze i sądowe niuanse.

Zobaczyliśmy także obecny hotel PTTK, a dawniej areszt śledczy będący elementem zespołu budynków sądu w Pszczynie, oraz III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

image001 image002 image003 image006