Rajd Malwy

Tradycją naszej szkoły jest coroczny górski rajd zwany Rajdem Malwy. W tym roku zdobywaliśmy Magurkę Wilkowicką. Wzięło w nim udział 157 uczniów naszego gimnazjum, dyrekcja, 14 nauczycieli i 9 rodziców. Na mecie dołączyli do nas goście ze szkoły w Zabrzegu wraz z panią dyrektor i opiekunami. Po zdobyciu szczytu i posileniu się zupą grochową lub pomidorową przyszedł czas na wspólną zabawę. Śpiewano piosenki turystyczne, recytowano wiersze ks. Jana Twardowskiego, rozwiązywano test wiedzy o patronie szkoły. Sprawdzano też przygotowanie do górskich wycieczek- odpowiednie buty, ubiór przeciwdeszczowy, legitymacje szkolne i zawartość apteczki oraz rzeczy niezbędne do przetrwania na rajdzie. Zaciekle rywalizowali tez uczniowie przy udzielaniu pierwszej pomocy czyli w SAMARYTANCE. Klasa 1 b wraz z organizatorami Rajdu Malwy – p. Magdaleną Kozłowską i p. Dariuszem Czechowskim oraz z p. Elżbietą Szczypką zdobyli szczyt Magurki już dzień wcześniej. Od rana trwały przygotowania, aby odpowiednio przyjąć przybywające stopniowo grupy.

Zwyciężyła klasa 2 d i otrzymała przechodni Puchar Dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 1 oraz słodycze.

Do zobaczenie za rok.