Laureatka wojewódzkiego dyktanda

Laureatka pierwszego wojewódzkiego dyktanda niepodległościowego: O historii po polsku. Dla upamiętnienia 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Kuratorium Śląskie zorganizowało dyktando dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Tematyka prac konkursowych wymagała doskonałej znajomości zasad ortografii i interpunkcji oraz znajomości historii Polski od 1918 r. do 1989 r. Uczniowie przygotowywali się pisząc trudne teksty i studiując podręczniki do historii. Konkurs został zainicjowany przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców oddział w Lublińcu oraz fundację „Zawsze warto”. Patronat honorowy nad konkursem objęła p. Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty a partnerem konkursu był Narodowy Bank Polski zaś patronem medialnym Radio Kraków. Kuratorium Śląskie obrało sobie za cel popularyzację poprawnej polszczyzny oraz wiedzy na temat historii kultury narodowej. Etap szkolny odbywał się w macierzystej placówce a finałowy w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie. Dnia 7 listopada wojewódzka komisja konkursowa przeprowadziła finał dyktanda niepodległościowego w Częstochowie. Po sprawdzeniu komisja przyznała tytuł laureata I miejsca naszej uczennicy Emilii Legut, która pokonała w znakomitym stylu wszystkich uczestników konkursu wojewódzkiego. W piątek 17 listopada w Katowicach w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbędzie się uroczysta gala laureatów, na którą Emilia została zaproszona. Gratulujemy wielkiego sukcesu.

mnb