konkurs krasomówczy

Laureaci XX ogólnopolskiego konkursu krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.
Ogólnopolski konkurs krasomówczy im. Wojciecha Korfantego jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie w wieku od 13 do 20 lat. Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „Nieszczęsny dar wolności” ks. prof. J. Tischner. Organizatorem głównym został Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, partnerami: Związek Górnośląski w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stowarzyszenie Twórczej Edukacji Polonistycznej w Krakowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego. Honorowym patronatem objęli projekt minister edukacji narodowej, marszałek województwa śląskiego, śląski kurator oświaty, przewodniczący sejmiku województwa śląskiego, poseł do parlamentu europejskiego prof. Jerzy Buzek, Rada Języka Polskiego, Wydział Polonistyki UJ w Krakowie. Etap I konkursu odbywał się w WOM Bielsko-Biała i brali w nim udział uczniowie z południowej Polski. Naszą szkołę reprezentowali: Maja Mikler, Przemysław Dłubis, Marta Drezner, Kasia Kondek i Daria Kamińska. Laureatami I etapu zostali Przemysław Dłubis i Marta Drezner. Kolejny raz wygłosili swoje przemówienia w Czeskim Cieszynie w polskim gimnazjum im. J. Słowackiego i byli uczestnikami etapu regionalnego. W czasie konkursu odbywały się również warsztaty krasomówcze prowadzone przez p. dr Łucję Staniczek i p. Katarzynę Zioła-Zemczak. Nasi uczniowie w czasie publicznych wystąpień skorzystali z możliwości zaprezentowania swoich poglądów na temat życia w wolnym kraju. Wysoko została oceniona samodzielność ich sądów i sposób wypowiedzi, a także umiejętności retoryczne potrzebne w czasie wygłaszania przemówienia. Serdecznie gratulujemy!