Zielona pracownia-nagrodzona

Na konkurs Zielona pracownia_projekt’2018 wpłynęły 153 zgłoszenia. Konkurs skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, organizatorem konkursu był WFOŚiGW w Katowicach. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Laureatem konkursu został projekt opracowany przez nauczyciela naszej szkoły panią Magdalenę Jasińską. Zwycięskie szkoły otrzymają nagrody pieniężne, z przeznaczeniem na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019 (zobacz)

Drugim etapem konkursu jest konkurs dla Gmin.