Sprawozdanie z wizyty strażaków z OSP Dziedzice

23 kwietnia na lekcje edb przybyli do naszej szkoły:  prezes OSP Dziedzice Pan Krzysztof Ryłko oraz strażak Pan Paweł Popiela.

Panowie przynieśli z sobą podręczny sprzęt gaśniczy, apteczkę i AED.

Uczniowie mogli dowiedzieć się jak udzielać pierwszej pomocy osobie palącej się i poparzonej, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak używać prawidłowo gaśnic i do jakich rodzajów materiałów palnych są one przeznaczone, jak udzielać pierwszej pomocy, układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

Mogliśmy poznać zasady działania i obsługi  AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego), wykonywania resuscytacji, pomocy przy zakrztuszeniu się, ale także właściwego zachowania podczas wypadku drogowego, jak i po porażeniu prądem lub po  wyciągnięciu osoby podtopionej.

Serdecznie dziękujemy obu Panom za poświęcenie własnego czasu oraz podzielenie się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z niesieniem pomocy potrzebującym i poszkodowanym.  Mamy nadzieję, ze dzięki takim spotkaniom i praktycznym ćwiczeniom wszyscy będziemy bezpieczniejsi.