Sprawozdanie z wizyty w OSP Czechowice

28 maja uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum, w ramach lekcji edukacji dla bezpieczeństwa, odwiedzili Posterunek Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej, a także siedzibę Czechowickiej Grupy Ratowników Medycznych PCK na ulicy Norberta Barlickiego 24 w Czechowicach – Dziedzicach.

W pierwszej części plan wyjazdu przewidywał praktyczną naukę udzielania pierwszej pomocy:

 • transport rannego na desce ortopedycznej ,
 • posługiwanie się AEG,
 • resuscytację krążeniowo oddechową,
 • pozycje ratownicze.

Nad całością ćwiczeń czerwonokrzyskich czuwał instruktor i ratownik medyczny Pan Henryk Stokłosa, Pan Rafał Główczyk oraz Prezes Czechowickiej Grupy PCK Pan Bogdan Ogrocki.

W drugiej części strażacy z OSP udostępnili uczniom swój arsenał bojowy:

 • samochody gaśnicze,
 • aparaty oddechowe,
 • kombinezony przeciwpożarowe,
 • agregaty, sprzęt hydrauliczny,
 • czujniki bezruchu,
 • no i oczywiście tradycyjny sprzęt gaśniczy.

Mogliśmy doświadczyć  użycia hydronetki, rozwijania i zwijania węży strażackich, montowania prądownic no i oczywiście zwykłego lania wody …  Nad wszystkim czuwał Pan Prezes Krzysztof Szary.

Trzecia cześć obejmowała pokaz urządzeń przewożonych na pojazdach PSP:

 • kamer termowizyjnych,
 • sprzęty do ratownictwa chemicznego,
 • czujników gazu,
 • podnośników hydraulicznych
 • różne typy gaśnic

Szczególnie cenne były informacje dotyczące prawidłowego użycia gaśnic, w tym także samochodowych (należy najpierw nacisnąć krótko spust gaśnicy aby umożliwić zadziałanie naboju z gazem – rozprężenie go i zmieszanie ze środkiem gaśniczym, a następnie po ok. 4 sekundach pulsacyjnie naciskać spust).

Cała brać uczniowska klas III GP 1 składa serdeczne podziękowania organizatorom tego spotkania za możliwość zdobycia praktycznych, często ratujących życie i zdrowie umiejętności.

Mamy nadzieję, że tak cenne spotkania i wizyty będą kontynuowane w następnych latach.