MISTRZOWIE ORTOGRAFII

Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie zaprosiło naszą szkołę do udziału w Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym. Test i dyktando zaplanowano na 14 maja 2018 r. wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Zadaniem uczniów było rozwiązanie dwu części testu ortograficznego: pierwszą część stanowiły zadania ortograficzne a w drugiej części uczestnicy pisali dyktando. Regulamin głosił, że uczniowie otrzymują punkty dodatnie za poprawnie rozwiązane zadanie lub ujemne za popełnione błędy. Ku naszej radości możemy się szczycić wielkimi osiągnięciami w tegorocznej edycji ogólnopolskiego dyktanda.

Tytuł laureata otrzymały aż trzy osoby: Alicja Drezner 3d, Wiktoria Pindel 3d i Marta Drezner 7f. Ponadto wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie osiągnęli: Maciej Białek 3d, Aleksandra Orzeł 3d, Julia Pawlus 7a, Bartosz Pudełko 7f, Emilia Legut 2b.
Serdecznie gratulujemy tegorocznym mistrzom ortografii!