Laureaci konkursu „Człowiek a środowisko”

Wyjątkową, bo piętnastą edycję powiatowego konkursu „Człowiek a środowisko” zaproponowało Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Ponadto rozstrzygnięcie odbyło się w roku dwudziestej rocznicy utworzenia Powiatu Bielskiego i setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem konkursu było rozbudzanie świadomości ekologicznej i życia w środowisku naturalnym, a także kształtowanie wśród młodzieży emocjonalnego stosunku do właściwych zachowań w środowisku oraz inspirowanie do twórczości plastycznej i literackiej. Zadaniem uczniów w części literackiej uczyniono napisanie wiersza lub innej formy literackiej ukazującej miejsce człowieka we współczesnym środowisku. Z racji, że organizatorzy postanowili uczcić aż trzy ważne rocznice, nagrody wręczał Wicestarosta Bielski Pan Grzegorz Szetyński oraz pracownicy Wydziału Ochorny Środowiska w Starostwie Bielskim: Pani Halina Macher i Jarosław Jesionka, a także członkowie Rady Powiatu Bielska-Białej. Podniosłej uroczystości towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej – Weronika Heller na harfie, Paweł Heller na akordeonie. Utalentowane rodzeństwo uświetniło licznymi utworami galę laureatów. Spośród uczniów naszej szkoły mieliśmy, aż czworo laureatów:

1.miejsce: Konrad Twardzik,

3 wyróżnienia: Katarzyna Kondek, Alicja Latacz i Bartosz Pudełko.

Wielkie gratulacje dla laureatów!