konkurs zadaniowy online

W ramach projektu edukacyjnego „MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE APLIKACJE” w  październiku zorganizowano pierwszą i drugą turę konkursu zadaniowego  online w interaktywnej aplikacji . Linki do zadań konkursowych zostały umieszczone na   FB (strona projektu Program Grantowy „m Potęga”) oraz zostały rozesłane drogą e-mali do wszystkich uczniów w szkole,uczniowie rozwiązane zadania przesyłali również drogą elektroniczną na podany adres ( na rozwiązanie zadań mieli I tura 24 godziny, II tura 30 godzin).