ZAPRASZAMY NA KONKURS HISTORYCZNY oraz KONKURS PLASTYCZNY

W RAMACH OBCHODÓW 100  ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ NASZ KRAJ ZAPRASZAMY NA KONKURSY

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie przez uczestnika w dniu konkursu wypełnionej zgody na udział w nim i przetwarzanie danych. Druk zgody do pobrania( nr 5)