PODSUMOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO

PODSUMOWANIE  PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU „MPOTĘGA”

Projekt „Matematyczno-przyrodnicze aplikacje” dobiegł końca.

Od września do grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 2   był  realizowany grantowy  projekt edukacyjny w ramach programu  „mPotęga” Fundacja mBanku.

Autorami projektu była grupa uczniów klas 7,8 i gimnazjalnych.
Grupy projektowe tworzyły zadania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w interaktywnej  aplikacji Web 2.0 LearningApps. Stworzono aż 73 zadania , które zostały wykorzystane w konkursach.

Wszystkie klasy siódme  wzięły udział w 2 etapach pisemnego konkursu matematyczno-przyrodniczego we wrześniu i listopadzie. W październiku zorganizowano pierwszą i drugą turę konkursu zadaniowego  online w interaktywnej aplikacji. Linki do zadań konkursowych zostały umieszczone na   FB (strona projektu Program Grantowy
„m Potęga”) oraz zostały rozesłane drogą e-mali do wszystkich uczniów w szkole, uczniowie rozwiązane zadania przesyłali również drogą elektroniczną na podany adres nauczyciela. W listopadzie odbył się konkurs dla klas 7  matematyczno-przyrodniczy
  z kodami-QR.  Zadania z QR kodami były rozwieszone na korytarzu szkolnym, każdy kod QR zawierał ukryte zadanie z przedmiotów matematyczno  -przyrodniczych. Uczniowie za pomocą telefonów z pobraną aplikacją pobierali zadania i rozwiązywali na kartach pracy 
 ( 10 zadań). W grudniu w pracowniach  komputerowych  odbył się „ Wieczór z aplikacjami”. Uczniowie rozwiązywali  w wyznaczonym czasie zadania w aplikacji Web 2.0 LearningApps.org. Wieczór cieszył się dużym zainteresowaniem, wszyscy uczniowie razem rozwiązali aż 410 zadań. Udział w świetnej zabawie przyczyniła się do utrwalenia kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

 Uczniowie z  grupy projektowej uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Politechnikę Śląską. Odwiedzili wydział budownictwa gdzie  porównywali wielkości ugięcia jednoprzęsłowych konstrukcji  mostowych.  Na wydziale chemicznym uczestniczyli w wykładzie dr hab. inż. Beaty Orlickiej  pt. ”Chemia kosmetyków”.  W laboratorium chemicznym zapoznali się z recepturą powstania kremu, żelu  a następnie przystąpili do stworzenia tych produktów.

Podsumowanie grantowego projektu „Matematyczno-przyrodnicze aplikacje w ramach programu  „mPotęga” Fundacja mBanku odbyło się w sali medialnej. W uroczystości udział wzięli uczniowie z grupy projektowej,  klasy VII oraz uczniowie nagrodzeni w konkursach z klasy VIII i III gimnazjalnych, Dyrekcja szkoły i nauczyciele.

Podczas spotkania  wyświetlona została prezentacja ukazująca przebieg prac nad projektem. Następnie podsumowano konkursy, które zostały zrealizowane w trakcie programu mPotęga, a zwycięzcy konkursów odebrali  z rąk pana Dyrektora szkoły Wojciecha  Mika dyplomy i nagrody. Podziękowano również grupie projektowej która brała udział w zajęciach oraz chętnie i aktywnie realizowała zadania stawiane im podczas prac nad projektem. Uczniowie Ci odebrali również dyplomy i nagrody.
Realizowany projekt pokazał, że matematyka nie musi być straszna i  nudna
i można się jej uczyć przez zabawę. Wykonując kolejne punkty projektu uczniowie poszerzali swe horyzonty myślowe i nauczyli się dostrzegać matematykę w różnych aspektach swojego życia.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup:

  • materiałów papierniczo-biurowych,
  • nagród książkowych dla uczniów z grup projektowych i nagrodzonych
    w konkursach,
  • zestawy przyborów geometrycznych,
  • udział w warsztatach  edukacyjnych na Politechnice Śląskiej.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.