Stulecie powstania PMW w Czechowicach – Dziedzicach

Stulecie powstania Polskiej Marynarki Wojennej w Czechowicach – Dziedzicach, 30 XI – 1 XII 2018.

W ramach obchodów stulecia niepodległej społeczność modelarska, marynistyczna i uczniowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Jana Twardowskiego w Czechowicach – Dziedzicach postanowiła uczcić tę wyjątkową rocznicę przygotowując wystawę poświęconą tym wydarzeniom.

Celem było przypomnienie związków naszego miasta i regionu z morzem i polska flotą, m.in. wynalazek naszych inżynierów z Walcowni Metali w Dziedzicach stopu na bazie aluminium zwanego „alupolonem”, który to został użyty do budowy uzbrojonego kutra rzecznego KU-30, lub produkcja smarów i paliw w Vacuum Oil Company dla okrętów podwodnych, a także uświadomienie roli naszej floty wojennej w budowie i obronie naszej niepodległej ojczyzny. Jednocześnie chcieliśmy przypomnieć uroki jakże trudnej marynarskiej służby, ukazać niepowtarzalność  groźnej elegancji okrętów bojowych, ich architektury, smukłości i ukrytej mocy.

Chcieliśmy pokazać też drogę, jaką młodzi ludzie powinni podążać aby osiągnąć marynarskie szlify i opanować kunszt morskiego rzemiosła. 

Nasze działania obejmowały:

  • konkurs historyczny dotyczący stu lat funkcjonowania polskiej floty wojennej (ponieważ w programach nauczania nie ma zbyt wielu informacji o naszej marynarce, przygotowano krótki rys historyczny obejmujący wspomniane wydarzenia, który rozesłano do wszystkich szkół naszej gminy)
  • konkurs plastyczny, pozwalający wypowiedzieć się drzemiącej w nas morskiej duszy. Wszyscy chętni artyści mogli w dowolny sposób wyrazić swoje emocje związane z tą rocznicą
  • prezentację historii naszego morskiego rodzaju sił zbrojnych, na 24 planszach przygotowanych przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  • przedstawienie dorobku i zbiorów Ligi Morskiej i Rzecznej – okręg Bielsko-Biała, która także obchodzi swoje stulecie funkcjonowania i prężnej pracy wychowawczej z młodzieżą chcącą kształcić się w działaniach wodniackich, społecznych, patriotycznych, a ponadto poznawać smak przygody podczas kształcenia niezłomności i męstwa charakteru. Był to dobry czas dla przypomnienia wkładu LMiR w budowę polskiej floty w dwudziestoleciu międzywojennym: działalność w ramach Funduszu Morskiego, zbieranie składek na okręt podwodny ORP „Orzeł” (który powstał także ze składek mieszkańców naszego regionu)
  • wystawę modelarską, na której można było praktycznie i naocznie przekonać się o harmonijnych liniach kadłuba, elegancji architektury pomostów bojowych i potędze naszych okrętów, tak floty pełnomorskiej jak i flotylli śródlądowych – wiślanej i pińskiej. A ponieważ w tym roku obchodzimy także stulecie polskiego lotnictwa wojskowego i broni pancernej, nie mogło zabraknąć także modeli prezentujący te rodzaje sił zbrojnych.

Poprzez wystawę  chcieliśmy też zachęcić  młodych adeptów modelarstwo do zainteresowania się tym właśnie sposobem spędzania wolnego czasu, kształtowania charakteru, cierpliwości , precyzji, zdobywania umiejętności manualnych, kształtowania wizualizacji przestrzennej i zdobywania wiedzy historycznej.

Nasze wystawy odwiedzili uczniowie szkoły, goście, oraz  wszyscy chętni mieszkańcy. Dzięki plakatom i ogłoszeniom w mediach elektronicznych wystawę obejrzeli także dawni marynarze, m.in. pan służący w latach 80. jako nurek klasyczny na kutrze ratowniczym R-33 w Dywizjonie Okrętów Ratowniczych w Gdyni, wspominając ciekawe historie z czasów służby.

Nie można w tym miejscu pominąć instytucji i osób, które współtworzyły nasze wystawy, angażując siły, środki i swój czas.

Patronat nad konkursem i wystawą objęli:

Burmistrz Czechowic-Dziedzic Pan Marian Błachut

Prezes Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Jacek Gąsiorowski

Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Kontradmirał Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Ryszard Szubrycht

Prezes Okręgu Bielskiego Ligi Morskiej i Rzecznej Pan Edward Szpoczek

Prezes Towarzystwa przyjaciół Czechowic-Dziedzic Pan Jacek Cwetler

Dawne tradycje modelarskie naszego regionu przypomniał Pan Adam Cieślik, nasz nestor modelarstwa lotniczego, projektant i konstruktor wielu znakomitych konstrukcji, wychowawca wielu pokoleń modelarzy.

Dziękujemy modelarzom z naszej gminy, bez których, wizualizacja sprzętu bojowego polskiej floty nie byłaby możliwa, a byli to Panowie:  Marcin Bierski, Szymon Cieślik, Robert Pietrzyk,  Rafał Tarmas,  oraz  Leszek Góra z Klubu Modeli Kartonowych „Modelik” z Bielska-Białej. Swoje prace wystawili też uczniowie szkół z naszej gminy.

Pragnę bardzo gorąco podziękować opiekunom uczniów, którzy wzięli udział w konkursach, tak historycznym, jak i plastycznym za zmotywowanie, rozbudzenie pasji i opiekę nad wychowankami.

Oczywiście nie zapominamy o naszych dzieciach i młodzieży, uczniach szkół podstawowych, i ponadpodstawowych, bez których aktywności i zapału nasze działania byłyby daremne i pozbawione sensu.

Wyniki rywalizacji, ocenianej przez jury w składzie: Panie Bożena Łukaszek, Marcela Cygoń, Krystyna Pięta, Dorota Sikora i Pan Stanisław Gola, przedstawiają się następująco:

W konkursie historycznym „100 lat Polskiej Marynarki wojennej”

W kategorii szkół podstawowych pierwsze pięć miejsc zajęli:

1 miejsce –  Hubert Kominek  ZS-P nr 2 (pod opieką P. Marii Dziuli), który uzyskał 100% możliwych punktów odpowiadając pisemnie na wszystkie zadania!

2 miejsce –  Filip Błasiak  SP nr 2 (pod opieką P. Bożeny Łukaszek)

3 miejsce – Samuel Guzy  SP nr 2 (pod opieką P. Bożeny Łukaszek)

4 miejsce – Kamil Kopeć  SP nr 2 (pod opieką P. Bożeny Łukaszek)

5 miejsce – Oliwier Soszka  SP w Bronowie (pod opieką P. Krystyny Pięty)

 

Ponadto przyznano wyróżnienia dla uczniów, którzy osiągnęli także wysokie wyniki. Otrzymali je:

Katarzyna Golec z SP nr 2  (pod opieką P. Stefanii Jachnik)

Nikodem Borgieł z SP w Koszarawie-Bystrej (pod opieką P. Andrzeja Borgieł)

Maja Koprzywa  z ZS-P nr2 (pod opieką P. Marii Dziuli)

Daniel Tomaszek z ZS-P nr2 (pod opieką P. Stanisława Goli)

Kamil Distel z SP w Zabrzegu (pod opieką P. Roberta Pietrzyka)

 

W kategorii szkół ponadpodstawowych

1 miejsce zajął Paweł Kędzior z ZSTiL im S. Staszica (pod opieką P. Małgorzaty Nikiel)

2 miejsce  zajął Kamil Hamerlak także z ZSTiL  im S. Staszica (pod opieką P. Małgorzaty Nikiel)

trzeciego miejsca nie przyznano.

 

W konkursie plastycznym „100 lat Polskiej Marynarki wojennej”, jury w składzie:
P. Anna Kocur i P. S. Gola, ustaliło:

 

1 miejsce – Dawid Byrdziak z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Czechowicach-Dziedzicach

2 miejsce – Julia Szweder z ZS-P nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach

3 miejsce – Kamil Distel z SP w Zabrzegu

4 miejsce – Magdalena Krótki z ZS-P nr 2 w Czechowicach – Dz.

5 miejsce – Natalia Grzechnik z ZS-P nr 2 w Czechowicach – Dz.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 

Sponsorom, Dyrekcji ZS-P nr 2, opiekunom, sympatykom historii, modelarstwa, żeglarstwa i szeroko pojętych spraw wojennomorskich i wszystkim tutaj niewymienionym, a bez pomocy których te działania nie byłyby możliwe, składam najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności.

Stanisław Gola