Wieczór z aplikacjami już za nami!

5 grudnia w pracowniach  komputerowych w ramach  programu grantowego „mPotega” uczniowie rozwiązywali aplikacje matematyczno-przyrodnicze.

Zwycięzcami  wieczoru są Sandra Czerpak (7A) i Krystian Olszak(8A), którzy w wyznaczonym czasie rozwiązali najwięcej zadań w aplikacji Web 2.0 LearningApps.org.
Wieczór cieszył się dużym zainteresowaniem, wszyscy uczniowie razem rozwiązali aż 410 zadań. Dziękujemy wszystkim za udział w świetnej zabawie, która przyczyniła się do utrwalenia kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
Wspólne rozwiązywanie aplikacji wpłynęło na integrację miedzyklasową  uczniów w szkole.