Wycieczka przedmiotowa do sądu w Pszczynie

Motto wycieczki:

Ius est ars boni et aequi (łac. tłum. jako Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne). Paremia, czyli sentencja, przysłowie, sformułowana przez rzymskiego prawnika Publiusa  Iuventiusa Celsusa w II w. n.e.

  1. marca 2019 roku uczniowie klasy III C, w ramach wycieczki przedmiotowej z wiedzy o społeczeństwie, odwiedzili II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Młodzież zapoznała się z pracą sądu, jego historią, architekturą budynku, zakresem rozstrzyganych spraw, przebiegiem procesu karnego, sposobem orzekania o przekroczeniu czy złamaniu prawa. Poznała w praktyce procesu prawa oskarżonego, sposób pracy adwokata – obrońcy.

Sędzia wyjaśnił określenia: apelacja, prawomocność wyroku, zaskarżenie uchylenia wyroku, ławnik, dowody procesowe i wiele innych.

Każdy uczestnik wycieczki musiał wypełnić kartę pracy w której sprawdzano znajomość w/w określeń i wiadomości.

Uczestniczyliśmy w dwóch rozprawach karnych, jedna dotyczyła znieważenia policjanta na służbie oraz prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, druga dotyczyła potrącenia dziecka przez kierowcę, który był  pod wpływem substancji psychoaktywnej. Wyroki nie zapadły ze względu na zawiłości obu spraw i wnioski obrońców.

Ogromne podziękowania składamy Pani Irenie Chromik, za umożliwienie tej wizyty. Procesowi przewodniczył Sędzia Sądu Rejonowego Wydziału Karnego i Wydziału Wykonywania Orzeczeń Artur Kot,  który nie szczędząc własnego czasu, w bardzo przystępny sposób, wprowadzał naszych uczniów w zasady pracy sądu, jego specyfikę oraz prawnicze i sądowe niuanse (m.in. dowiedzieliśmy się, że za publiczne znieważenie urzędnika państwowego, np. policjanta, nauczyciela lub ratownika medycznego podczas wykonywania swoich czynności  grozi kara do 3 lat więzienia).

Przedstawił też drogę jaką należy przebyć aby założyć togę sędziowską.

Zobaczyliśmy także obecny hotel PTTK  (dawniej areszt śledczy), będący elementem zespołu budynków sądu w Pszczynie, oraz III Wydział Rodzinny i Nieletnich.