ZAWODY Z PIERWSZEJ POMOCY

SPRAWOZDANIE Z XXII ZAWODÓW
DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CZECHOWICKĄ GRUPĘ RATOWNICTWA  POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 

 13 kwietnia 2019 roku nasza szkolna drużyna pierwszej pomocy przedmedycznej
w składzie:

Patryk Boczek – kapitan, oraz Daria Kamieńska, Agnieszka Trojan, Adrian Kubieniec i Bartosz Pudełko , wzięła udział w gminnych zawodach organizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 (dawne Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Janusza Kusocińskiego) .

Na pięciu stacjach zadaniowych zawodnicy musieli zmierzyć się z poparzeniem, atakiem padaczki, upadkiem z wysokości, otarciami, zatrzymaniem krążenia i resuscytacją, z krwawieniem z rany w której tkwiło ciało obce, z ułożeniem w pozycji bezpiecznej ciężarnej, zdobywaniem informacji od świadka zdarzenia,  wezwaniem pogotowia ratunkowego oraz testem teoretycznym.

Gratulujemy naszym zawodnikom wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dzięki Wam wszyscy możemy czuć się bezpieczniej.

Jednocześnie dziękujemy ratownikom z Czechowickiej Grupy PCK za wysiłek i czas poświęcony w przygotowanie już XXII zawodów.

Na zdjęciach scenki zadaniowe z którymi musieli sobie poradzić nasi zawodnicy.