Zajęcia ogólnorozwojowe

W roku szkolnym 2019/2020 Uczniowski Klub Sportowy ” Dycha ” będzie prowadził zajęcia  dla najmłodszych  (2x w tygodniu po 1h )   w następujących grupach:

  1. Kl. 0 – I zajęcia ogólnorozwojowe dla dziewcząt i chłopców
  2. Kl. II – III zajęcia ogólnorozojowe z elementami siatkowki dla dziewcząt
  3. Kl. II-III zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla chłopców                                            Koszt uczestnictwa wynosi obecnie 25 zł. miesięcznie i jest to kwota składki członkowskiej klubu,  a nie opłata za zajęcia.   Zainteresowanych prosimy o kontakt w pierwszym tygodniu września przez dziennik elektroniczny lub pod nr tel . 500 255 215