Miesięczne archiwum: wrzesień 2019

Wyjazd do Miejsca Pamięci Muzeum Auschwitz – Birkenau

Zgodnie z tradycją naszej szkoły 23 września odbył się wyjazd klas VIII Szkoły Podstawowej nr 10 do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.
Wzięło w niej udział 96 uczniów. Aby właściwie przygotować się do zwiedzania miejsca, które stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni, nauczyciele na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, historii, wos – u oraz edukacji regionalnej przygotowywali podopiecznych do tej wizyty.
Na miejscu przewodnicy przedstawili nam ogrom cierpienia więźniów i nieludzkich zbrodni hitlerowskich – zarówno w Auschwitz I jak i w Auschwitz II – Birkenau.

Dramat tegoż miejsca, przesiąkniętego cierpieniem niewinnych ofiar nadaje wyjątkowy sens tej wizycie i prowadzonej w tej tragicznej scenerii żywej lekcji historii. Wiele przemyśleń i emocji powstałych w tym właśnie miejscu pomaga zrozumieć sens i znaczenie istoty człowieczeństwa.

Mamy nadzieję, że dzięki poznaniu tego miejsca – muzeum, nauczymy się inaczej patrzeć i kształtować nasze życie i relacje z bliźnimi.

 

 

Dostosowanie warunków i form egzaminu

Szanowni Rodzice ósmoklasistów.

Informacja o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz o trybie ustalania dostosowań.

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań ogłoszone zostały w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 06.08.2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Z dostosowań może skorzystać uczeń:

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

– posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

– chory lub niesprawny czasowo,

– posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią,

– który w roku szkolnym 2019/2020 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną,

– cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. 

Jeżeli rodzic nie złożył jeszcze w szkole opinii dziecka o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), powinien to zrobić do 15 października 2019r.

Do 20 listopada 2019r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel poinformuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Konkurs #OSEWyzwanie

1606 szkół z całej Polski zgłosiło się do konkursu #OSEWyzwanie, organizowanego przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Najliczniej z województwa mazowieckiego i lubelskiego. Komisja Konkursowa ogłosiła już wyniki i przyznała nagrody… WYGRALIŚMY!
Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pracownie multimedialne, które będą wsparciem przy prowadzeniu lekcji i korzystaniu z internetowych zasobów edukacyjnych .

„Biegiem po zdrowie”

W sobotę 21.09.19 ponad trzydziestu uczniów z naszej szkoły brało udział w Biegu Olimpijczyka. 

Był to pierwszy z siedmiu biegów z cyklu „Biegiem po zdrowie”.

Wszyscy uczniowie ukończyli bieg.
Największy sukces w swojej kategorii wiekowej odnieśli:
Amelia Duk z klasy 3 b – drugie miejsce
Wiktor Samek z klasy 2 b – trzecie miejsce 

W pierwszej dziesiątce w swoich kategoriach znaleźli się :
Antoni Tyrka – 1b
Bartosz Kucharczyk – 3b
Maria Zarębska – 3b
Lena Ponikwia – 2b

Jednak to nie zajęte miejsca ale wspaniała atmosfera i duch zdrowej rywalizacji sportowej był najważniejszy.
Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY !!

17 września 2019 r. – hołd złożony polskim patriotom

17 września br. uczniowie klas 7 upamiętnili 80 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Aby lepiej zrozumieć kontekst historyczny, uczniowie klas 7a, 7b, 7e i 7f poznali biografie rzeczywistych bohaterów literackich. Projekt obejmował lekcje w bibliotece szkolnej i specjalnie przygotowaną rocznicową wystawę, lekcje języka polskiego w oparciu o lektury szkolne oraz lekcje historii. Obejrzane zbiory, dzieła literackie a przede wszystkim wiedza historyczna przybliżyły młodzieży losy polskich patriotów z czasów II wojny światowej.

Dzień Kropki 2019

🔴 Piątek trzynastego w naszej szkole wcale nie był pechowy. Z okazji DNIA KROPKI na dzieci czekało wiele niespodzianek. 🔵

⚫ Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy panią dyrektor Alicję Puzoń, panią wicedyrektor Annę Telok oraz panią sekretarkę Ewelinę Klocek. ⚪

🔴 Dzięki pani Ewelinie Śleczce i Annie Sporys odkrywaliśmy swoją kreatywność ozdabiając uśmiechnięte kropki.⚫
Rozmawialiśmy o talentach i stworzyliśmy drzewo talentów.⚪
Poznaliśmy historię małej Vashti.🔴
Wspólnie ozdabialiśmy kredą boisko szkole. 🔵
Zrobiliśmy sobie zdjęcia w kolorowej fotobudce.⚫
Bawiliśmy się nakrapianymi balonami.⚪

🔴 Było super i KROPKA! ⚫

Kropki inspirują!

Klasy siódme i ósme pokazały pokłady kreatywności i wiary w siebie. Drzewo Talentów klas siódmych świadczy o tym, każdy z nas ma mocne strony. Dzięki klasom siódmym tworzyliśmy w strefie plastycznej i kropkowaliśmy, kropkowaliśmy… Klasy ósme zorganizowały matematyczny konkurs logiczny „Po nitce do kłębka… przez kropki”.
Był także  kropkowy konkurs historyczny obejmujący znajomość broni pancernej i wozów bojowych z XX wieku i konkurs z wiedzy o społeczeństwie – „Czy znasz tego polityka”. Należało połączyć kropki obejmujące znane osoby sceny politycznej z ich upodobaniami, piastowanymi urzędami lub cechami charakterystycznymi.

🔵 Czy wiecie, że podczas wojny w konspiracji działali ludzie o pseudonimie „Kropka”? My to już wiemy z lekcji historii.

🔴 Na matematyce myśleliśmy wytrwale: kropka razy kropka do potęgi drugiej???!!!!

⚫️ Czy wiecie jak po niemiecku mówimy kropka? Der Punkt!

🔵 Na informatyce programy graficzne, krzyżówki, rebusy, puzzle online – wszystko z kropką (zobaczcie na gazetce)

🔴 Język polski? Wiadomo. Kropek stawialiśmy wiele. I jeszcze zrobiliśmy test w kropki: komu pojawił się „słoń” – to znaczy, że słuchał ze zrozumieniem. 

I okazało się, że w naszych szafach jest mnóstwo ubrań w kropki ⚫️🔴🔵⚪️To był wesoły i kolorowy dzień.

 

 

Narodowe Czytanie 2019

Tradycją naszej szkoły jest udział w Narodowym Czytaniu.
W tym roku spośród ośmiu nowel na 8.Narodowe Czytanie wybraliśmy „Katarynkę” Bolesława Prusa. Dnia 11 IX 2019 r. spotkanie z lekturą rozpoczęło się od dźwięków katarynki, a potem klasy siódme i ósme wysłuchały tekstu noweli. Lektorami byli: pani dyrektor Alicja Puzoń, pani wicedyrektor Anna Telok, pani Beata Tomasiewicz, pani Aldona Wawrzos, pani Patrycja Borak, pani Paulina Chlebek, pani Edyta Głombek, pan Mateusz Wróbel i pan Stanisław Pięta.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom za wzruszenia i przypomnienie, że wrażliwość na ludzką krzywdę jest moralnym obowiązkiem człowieka. Czytajmy polskie nowele!


Zebranie z rodzicami

 

Już w najbliższy wtorek zapraszamy serdecznie na pierwsze zebrania z Rodzicami
16:15 – spotkanie z dyrekcją
16:30 – Prelekcja dla Rodziców uczniów klas I-III na temat „Uzależnienia wśród uczniów-to może dotyczyć mojego dziecka”. Prowadząca p. Aleksandra Lasa
16:30 – Prelekcja dla Rodziców klas VII na temat „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”. Prowadzący p. Piotr Rychły
16:30 – spotkanie Rodziców klas VIII z wychowawcami
17:00 – spotkanie Rodziców klas I-III i VII z wychowawcami
18:00 – spotkanie Rady Rodziców z dyrekcją szkoły
Zapraszamy

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

02 września rozpoczęliśmy uroczyście rok szkolny 2019/2020. Obejmująca stanowisko Dyrektora Szkoły- pani Alicja Puzoń oraz Vice Dyrektora Szkoły – pani Anna Telok powitały powracających z wakacji uczniów. W ich gronie znaleźli się po raz pierwszy uczniowie klas I i VII.
Wszystkim życzymy pomyślności i sukcesów w nowym roku szkolnym!
W okolicznościowych akademiach nie zabrakło akcentów patriotycznych z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej.