Płatności za obiady

Na Państwa prośbę, już od listopada opłaty za obiady można wpłacać na konto szkoły:
BANK PKO BP 18 1020 1390 0000 6902 0582 0271
do 10 dnia każdego miesiąca.
W tytule proszę wpisać:
opłata za obiady, miesiąc, imię i nazwisko dziecka, klasa, (np. płatność za obiady do 10.11.2019, opis: opłata za obiady październik, Jasiu Kowalski, klasa VIg
płatność do 10.12.2019, opis: opłata za obiady listopad, Jasiu Kowalski, klasa VIg, kolejne miesiące opisujemy według powyższego wzoru)
Kwota do zapłaty będzie podawana przez wychowa
wcę dziecka .

Dobiega końca miesiąc, w którym znaczna część opłat za obiady wpłynęła na podane konto bankowe.
Dziękujemy szczególnie tym z Państwa, którzy zrobili to, zgodnie z prośbą, do dn. 10 XI. Przypominamy, że były to płatności ZA PAŹDZIERNIK. Część kwot została niestety błędnie opisana jako listopadowe (lub przedpłacona niezgodnie z regulaminem).
Szkoła nie może opłacać posiłków z wyprzedzeniem. Koszt obiadów, które dzieci zjedzą w listopadzie będzie podany wychowawcom po zakończeniu miesiąca. I taką dokładnie sumę należy zapłacić do dn. 10 XII. Niektóre wpłaty październikowe były niezgodne z naliczoną kwotą.
Prosimy rodziców, którzy nie uregulowali jeszcze październikowych zaległości o dokonanie tego niezwłocznie.
Przypominamy, że odliczane są tylko posiłki za dni, w których nieobecność dziecka była zgłoszona wcześniej w kuchni (nr tel: 2155509 wew. 34). Jeśli informacja taka nie wpłynęła- obiady zostały ugotowane i należy pokryć ich koszt.