Wsparcie rodzin

Projekt pt: „Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że od stycznia realizuje projekt pt: „Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” finansowany w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego” na lata 2014- 2020”.
Założeniem projektu jest zapewnienie kompleksowej pomocy oraz wsparcia rodzinom i dzieciom przeżywającym trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej. Umożliwienie rodzinom bezpłatnego dostępu do grona specjalistów, może pomóc poznać przyczynę, zrozumieć problem oraz opracować sposób właściwego reagowania i dalszej pracy z dzieckiem. Aktualnie oferujemy możliwość bezpłatnego skorzystania z następujących form wsparcia:
  • konsultacje pedagogiczno-psychologiczne dla rodziców oraz dzieci,
  • konsultacje neurologiczne dla dzieci,
  • specjalistyczne zajęcia dla dzieci (np. terapia sensoryczna),
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci,
  • mediacje rodzinne,
  • spotkania grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów,
  • wsparcie asystenta rodziny,
  • uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicy Zatoka.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu jest wypełnienie wraz z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny lub wychowawcą świetlicy ankiety rekrutacyjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej tj.:

Zespół ds. pracy socjalnej, ul. Mickiewicza 19, Czechowice-Dziedzice, tel. 32 215 30 60,

Świetlica „Zatoka”, ul. Słowackiego 34, Czechowice-Dziedzice, tel. 32 215 26 90. finansowany w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego” na lata 2014- 2020”. Działania w projekcie będą się odbywały do 31.12. 2020r.