„Zdolni z Czechowic- Dziedzic, miasta z zapałem”

W naszej szkole rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu naukowego „Zdolni z Czechowic- Dziedzic, miasta z zapałem”organizowanego przez Urząd Miasta Czechowice- Dziedzice i Grupę „Lotos” . Operatorem przedsięwzięcia jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach- Dziedzicach.
Jego celem jest ulepszenie opieki nad zdolnymi uczniami, kształtowanie myślenia naukowego oraz promocja metody naukowej w czechowickich szkołach.
Temat realizowany przez zespół badawczych klas I-III to : „Proszę? Co? Słucham?- czyli o wpływie hałasu szkolnego na ucznia.” Projekt
ma na celu obniżenie poziomu hałasu w naszej szkole poprzez zwiększenie świadomości jego szkodliwości wśród uczniów.
Natomiast uczennice z klasy ósmej  Justyna, Ola i Zuzia pracują nad stworzeniem gry turystycznej, która będzie znana pod tytułem „Czechowicki wehikuł czasu”. Gra ma na celu połączenie zabawy w przestrzeni miasta i nauki o jej historii. Chcemy stworzyć ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu w mieście, w którym żyjemy. Prace nad grą, rozwijają zdolności geograficzne, orientacji w przestrzeni, wiadomości historycznych i poznania bliżej małej ojczyzny.