Spotkanie z policjantem

19 listopada uczniowie klas pierwszych spotkali się z policjantem.
Tematem spotkania było zapoznanie dzieci z zawodem policjanta, utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w domu.
Pan policjant przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia.
Policjant uświadomił również uczniom jak ważne jest to, aby zawsze być widocznym, zwłaszcza poruszając się po drodze. Przypomniał dzieciom numery alarmowe: kiedy i w jakich sytuacjach można korzystać z numerów alarmowych oraz jak należy zachowywać się w stosunku do osób nieznajomych.
Policjant zwrócił się również z apelem, aby w trakcie jazdy samochodem uczniowie dbali o swoje bezpieczeństwo i przypominali rodzicom o konieczności używania fotelików i pasów bezpieczeństwa.
Na zakończenie wszyscy otrzymali odblaski. Dziękujemy za spotkanie!

więcej zdjęć (zobacz)