1% PODATKU

Szanowni Państwo !

 

          Zbliża się okres rozliczenia podatku dochodowego  za  rok 2019.

W  związku  z   tym,  pragniemy  przypomnieć,  iż  istnieje  możliwość przekazania
  1%  podatku  na  rzecz organizacji pożytku publicznego.      
Uczniowski Klub Sportowy „ Dycha ” , działający  od  16 lat w naszej szkole jest właśnie taką organizacją,  wpisaną  w  Krajowym Rejestrze Sądowym pod  nr 0000255604.
   Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non profit, czyli wszystkie środki finansowe przeznacza na realizację celów statutowych.
Do najważniejszych należy szkolenie dzieci i młodzieży, uczestniczenie   w imprezach sportowych, organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów oraz organizowanie obozów sportowych.

Źródłem dochodów są otrzymane dotacje Urzędu Miejskiego w Cz-Dz., Ministerstwa Sportu i Turystyki, symboliczne składki członkowskie,  które dopiero w tym  roku szkolnym  wzrosły z 20 do 30 zł. miesięcznie i wspomniany na początku 1% podatku dochodowego.

       W  bieżącym  roku  planujemy  dofinansować kwotą 300 – 400 zł na uczestnika wyjazd dzieci  i młodzieży na obóz sportowo-wypoczynkowy do Pobierowa. Przy założeniu,
że z oferty skorzysta 25 uczniów , daje to kwotę  7.500 – 10.000 zł.  Dodatkowo 20 lutego organizujemy bezpłatny wyjazd do Gliwic na mecz reprezentacji  Polski w koszykówce mężczyzn Polska-Izrael.

       W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o ofiarowanie 1% swojego  podatku na rzecz  trenującej  w  naszym klubie młodzieży.  Za każdą, nawet najmniejszą wpłatę będziemy bardzo wdzięczni.

 

                                                                                Z poważaniem

                                                                           Prezes: Grażyna Kurczyna

                                                                              Sekretarz: Anna Telok