1% PODATKU

Szanowni Państwo !

Zbliża się okres rozliczenia podatku dochodowego za rok 2019.
W związku z tym, pragniemy przypomnieć, iż istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego. Uczniowski Klub Sportowy „ Dycha ” , działający od 16 lat w naszej
szkole jest właśnie taką organizacją, wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000255604.
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non profit, czyli wszystkie środki
finansowe przeznacza na realizację celów statutowych. Do najważniejszych należy szkolenie dzieci
i młodzieży, uczestniczenie w imprezach sportowych, organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów oraz organizowanie obozów sportowych.
Źródłem dochodów są otrzymane dotacje Urzędu Miejskiego w Cz-Dz., Ministerstwa Sportu i Turystyki,
symboliczne składki członkowskie, które dopiero w tym roku szkolnym wzrosły z 20 do 30 zł.
miesięcznie i wspomniany na początku 1% podatku dochodowego.
W bieżącym roku planujemy dofinansować kwotą 300 – 400 zł na uczestnika wyjazd dzieci
i młodzieży na obóz sportowo-wypoczynkowy do Pobierowa. Przy założeniu, że z oferty skorzysta
25 uczniów, daje to kwotę 7.500 – 10.000 zł. Dodatkowo 20 lutego organizujemy bezpłatny wyjazd do
Gliwic na mecz reprezentacji Polski w koszykówce mężczyzn Polska-Izrael.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o ofiarowanie 1% swojego podatku na rzecz trenującej
w naszym klubie młodzieży. Za każdą, nawet najmniejszą wpłatę będziemy bardzo wdzięczni.

Z poważaniem

Prezes: Grażyna Kurczyna
Sekretarz: Anna Telok