Zapisy do klasy pierwszej SP 10

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

Chcąc zgłosić swoje dziecko zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły prosimy o wypełnienie karty Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2020/2021”.

Chcąc zgłosić swoje dziecko zamieszkałe poza obwodem naszej szkoły prosimy o wypełnienie karty „Wniosek o przyjęcie  dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2020/2021”

Rekrutacja rozpocznie się 1 lutego 2020 r.

Zapisy dzieci na rok szkolny 2020/2021 prowadzone będą od 1 do 29 lutego 2020 r.  
W późniejszym terminie zapisy będą możliwe w miarę wolnych miejsc.

Serdecznie zachęcamy Państwa do pobrania właściwego druku zgłoszenia ze strony internetowej szkoły i dostarczenia wypełnionego do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie. Proszę pamiętać o podpisach obojga rodziców.

Druki będą również do pobrania w sekretariacie szkoły.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wszelkie informacje uzyskacie państwo
w sekretariacie szkoły.