REKRUTACJA DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2020/21

Uprzejmie informujemy, że lista dzieci przyjętych do klasy 1 znajduje się w szkole przy wejściu głównym na tablicy z wynikami rekrutacji.
Jednocześnie przypominamy o konieczności potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły niezbędnego oświadczenia do dnia 27.03.20r.