UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo,
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że zgodnie z decyzją rządu o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych, w dniach od 16 marca 2020 do dnia 27 marca 2020 szkoła będzie zamknięta.
W dniach 12 i 13 marca 2020 w godzinach pracy szkoły, będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie będą mogli zabezpieczyć opieki w domu. Jeżeli to możliwe proszę ze względów profilaktycznych nie przysyłać dzieci do szkoły. Te dzieci, które nie mogą z jakichś szczególnych powodów pozostać w domu, będą miały zapewnioną opiekę przez te najbliższe dwa dni.
Uczniowie przez dwa tygodnie będą otrzymywać zadania od nauczycieli poprzez e-dziennik celem realizacji materiału.
Zwracam się z ogromną prośbą o czujność i rozwagę w kwestii, jak Państwa dzieci spędzają czas wolny od zajęć w szkole. Ważne jest by dziecko pozostało w domu. W razie objawów grypopodobnych, prosimy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Prosimy pamiętać, że w sytuacji kontaktu z osobą potencjalnie narażoną na kontakt z wirusem zaleca im się: pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia. Więcej informacji na stronie: GIS https://gis.gov.pl/
Jednocześnie przypominam, że rodzicom dzieci w wieku do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368); https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow
Proszę też o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie :
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec