Klasy młodsze

pobrane

2019/2020

Temat projektu: Proszę? Co? Słucham?- czyli o wpływie hałasu szkolnego na ucznia.

Opiekun: mgr Beata Dygowska

Skład zespołu badawczego:

 1. Emila Łukawska
 2. Liliana Rożeń
 3. Karol Danel

Cel projektu:

uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na samopoczucie i zdrowie ucznia, podjęcie działań obniżających poziom hałasu w pomieszczeniach szkolnych

Plan realizacji, etapy działania:

 • poznanie źródeł hałasu, dźwięków przyjaznych i nieprzyjaznych, budowy ucha i zasady odbierania przez niego dźwięków, pojęcia norma hałasu, decybel poprzez wykonywanie eksperymentów, analizę źródeł pisanych i internetowych,
 • dokonywanie pomiarów natężenia dźwięków w różnych miejscach szkoły z użyciem mierników hałasu,
 • doposażenie świetlicy szkolnej, korytarza klas I-III w mierniki hałasu,
 • wykonanie banerów informujących o szkodliwości hałasu i zawieszenie ich w „miejscach ciszy” na korytarzach,
 • założenie strony internetowe promującej samo-kontrolowanie hałasu wśród uczniów,
 • organizacja Szkolnej Akcji Informacyjnej „ Cisza buduje- hałas rujnuje” dla klas I-III i podopiecznych świetlicy w formie prelekcji multimedialnej oraz zajęć warsztatowych nauki przez zabawę,
 • organizacja konkursu plastycznego na plakat profilaktyczny w ramach akcji „Cisza buduje- hałas rujnuje” ,
 • ocena skuteczności projektu i podsumowanie w formie prezentacji multimedialnej.

 

Zapraszamy na bloga grupy projektowej  https://stop-halas.blogspot.com