Klasy starsze

pobrane

2019/2020

Temat projektu: Gra turystyczna w Czechowicach-Dziedzicach:
„Czechowicki wehikuł czasu”

Skład zespołu badawczego:

opiekun: Paulina Chlebek

uczestnicy: Aleksandra Świerkot, Zuzanna Świerkot, Justyna Krętosz

Cel projektu: Stworzenie gry terenowej, która poprzez zabawę zaprezentuje graczom historię gminy Czechowice-Dziedzice. Uczestnicy gry będą mieli możliwość odwiedzenia
i porównania interesujących miejsc, które zmieniły się z biegiem lat.

Wynikiem końcowym pracy grupy ma być gra, która będzie dostępna bez limitu czasowego, z możliwością gry  w dowolnym terminie oraz bez ograniczeń wiekowych. Celem gry jest możliwość poznania miejsc znanych i mniej rozpoznawalnych, poprzez porównanie danych historycznych ze stanem obecnym. Gra ma za zadanie  przeniesienie uczestników w czasie, jakby za pomocą wehikułu czasu.

Czas wspólnej pracy nad projektem to czas nauki historii, geografii regionu, w którym mieszkają uczniowie.