Podręczniki

„Uczniowie nie zaopatrują się w podręczniki we własnym zakresie. Podręczniki będą udostępnione przez bibliotekę szkolną.”