Rada rodziców

Rada Rodziców na posiedzeniu  wybrała nowy skład Prezydium
w roku szkolnym 2019/2020

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

  – przewodnicząca                  SYLWIA  ROZMUS

– zastępca                                   ANNA  KUCHARCZYK

– sekretarz /skarbnik              MAŁGORZATA MACIEJCZYK              

                        

Równocześnie Rada podjęła decyzję o wysokości składki na fundusz Rady w wysokości 50 zł.

Pieniądze można wpłacać w ratach bezpośrednio na konto z podaniem w tytule przelewu nazwiska ucznia i klasy, jak również za pośrednictwem wychowawcy.

Rodzice mający dzieci w różnych klasach mogą wpłatę podzielić  pomiędzy poszczególne oddziały.

Konto Rady Rodziców    22845300020000362330000010