Rozkład dnia

Grupa 3-latków

5.30 – 8.00        schodzenie się dzieci do przedszkola,

zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci

8.00 – 8.20        zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia

rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy

kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci

Ćwiczenia poranne

8.20 – 8.30        przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00        śniadanie

9.00 – 10.00      realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

10.00 – 11.00    spacery, zabawy dowolne i ruchowe na placu zabaw lub na sali

11.00 – 11.15    przygotowanie do nauki języka angielskiego

11.15 – 12.00    przygotowanie do obiadu, obiad

12.00 – 13.50    leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

13.50 – 14.00    przygotowanie do podwieczorku

14.00 – 14.15    podwieczorek

14.15 – 16.30    ćwiczenia indywidulane z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie

opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Czytanie

fragmentów książek. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

16.30 – 17.00    rozejście się dzieci do domów

 

Grupa 4-5-latków

5.30 – 8.00       schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci

8.00 – 8.20       zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia

rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy

kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci

Ćwiczenia poranne

8.20 – 9.00       przygotowanie do śniadania, śniadanie

9.00 – 10.30     realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

10.30 – 11.30   spacery, zabawy dowolne i ruchowe na placu zabaw lub na Sali

11.00 –11.15 /11.30     przygotowanie do nauki języka angielskiego

11.13 – 12.00   przygotowanie do obiadu, obiad

12.00 – 12.30    odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

12.30 – 13.50    ćwiczenia indywidulane z dziećmi, zajęcia logopedyczne, gry i zabawy

stolikowe, zabawy wg zainteresowań dzieci

13.50 – 14.15    przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15 – 16.30    ćwiczenia indywidulane z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie

opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Czytanie

fragmentów książek. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

16.30 – 17.00    rozejście się dzieci do domów

 

Grupa III „Żabki”

5.30 – 7.30   Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ          

7.30 – 8.00   Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry i zabawy dydaktyczne, oglądanie książek i czasopism dziecięcych. Prace porządkowe. W poniedziałki i środy religia.

8.00 – 8.15   Zabawy poranne – ćwiczenia ruchowe.

8.15 – 8.30   Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

8.30 – 8.45   Śniadanie

8.45 – 9.00   Czynności higieniczne oraz przygotowanie do zajęć

9.00 – 9.30   Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści z Programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i z podziałem na zespoły.

9.30 – 9.40   Czynności higieniczne

9.40 – 9.50   Przekąska owocowa, napój.

9.50 – 10.10   Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści z Programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i z podziałem na zespoły.

10.10 – 10.20   Przygotowanie do wyjścia na spacer, plac zabaw.

10.20 – 10.50   Pobyt na świeżym powietrzu.

10.50 – 11.00   Powrót, czynności samoobsługowe w szatni.

11.00 – 11.20   Zabawy według pomysłu dzieci na dywanie, utrwalenie piosenek, wierszyków, zabawy inscenizowane ruchem.

11.20 – 11.30   Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

11.30 – 11.50   Obiad.

11.50 – 12.00   Czynności higieniczne.

12.00 – 12.30   Ćwiczenia relaksacyjne: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczycielkę.

Poniedziałek, piątek – język angielski.

12.30 – 13.50    Ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości – zajęcia w kartach pracy, zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu.

13.50 – 14.00   Czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.15   Podwieczorek.

14.15 – 14.25   Czynności higieniczne.

14.25 – 17.00   Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

Grupa IV „Biedronki”

5.30 – 7.30   Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ          

7.30 – 8.00      Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry i zabawy dydaktyczne, oglądanie książek i czasopism  dziecięcych. Prace porządkowe. W poniedziałki i czwartki religia.

8.00 – 8.15   Zabawy poranne – ćwiczenia ruchowe.

8.15 – 8.30   Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

8.30 – 8.45   Śniadanie

8.45 – 9.00   Czynności higieniczne oraz przygotowanie do zajęć

9.00 – 9.30   Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści z Programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i z podziałem na zespoły.

9.30 – 9.40   Czynności higieniczne

9.40 – 9.50   Przekąska owocowa, napój.

9.50 – 10.10   Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści z Programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i z podziałem na zespoły.

10.10 – 10.20   Przygotowanie do wyjścia na spacer, plac zabaw.

                              Poniedziałek, piątek – język angielski.

10.20 – 10.50   Pobyt na świeżym powietrzu.

10.50 – 11.00   Powrót, czynności samoobsługowe w szatni.

11.00 – 11.20   Zabawy według pomysłu dzieci na dywanie, utrwalenie piosenek, wierszyków, zabawy inscenizowane ruchem.

11.20 – 11.30   Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

11.30 – 11.50   Obiad.

11.50 – 12.00   Czynności higieniczne.

12.00 – 12.30   Ćwiczenia relaksacyjne: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczycielkę.

12.30 – 13.50     Ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości – zajęcia w kartach pracy, zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu.

13.50 – 14.00     Czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.15     Podwieczorek.

14.15 – 14.25     Czynności higieniczne.

14.25 – 17.00     Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.