Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. Świetlica szkolna czynna jest codziennie w  tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy.

Zapraszamy wszystkich na blog naszej świetlicy (zobacz)