Wolontariat

Podstawą działań naszego szkolnego wolontariatu jest motto ks. Jana Twardowskiego

„ Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych ”
Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Wolontariat szkolny przynosi wiele korzyści np. rozwija odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie, pomaga w rozwijaniu zainteresowań. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, kształtuje wrażliwość na drugiego, potrzebującego człowieka. Aktywność jest także ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy.
Nasi wolontariusze biorą udział w akcjach organizowanych przez różne instytucje oraz sami podejmują inicjatywy mające na celu pomoc innym.
W październiku obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI. Nasza szkoła również włączyła się w akcje zbiórki żywności dla najuboższych i potrzebujących wsparcia rodzin. Zebrana żywność została przekazana do Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Zatoka” w Czechowicach-Dziedzicach. Dziękujemy za Wasze hojne serca.