1% na UKS „Dycha”

PODARUJ NAM 1% PODATKU

KRS 0000255604

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na cele statutowe:

*szkolenie dzieci i młodzieży,

*uczestniczenie w imprezach sportowych,

*organizowanie obozów sportowych,

*organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,

*organizowanie szkolenia wielosekcyjnego.