Patron szkoły

Ksiądz Jan Twardowski (1915-2006)

Wcześnie odkrył w sobie naturę przyrodnika. Ukończył gimnazjum matematyczno-przyrodnicze im. Czackiego w Warszawie. Później doszło zainteresowanie liter aturą i studia polonistyczne. Pewnej nocy doznał objawienia i postanowił zostać księdzem. Przez wiele lat pracował jako katecheta, także z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Jego lekcje religii i niedzielne msze w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie stały się słynne, a na ich podstawie powstały późniejsze zbiory poezji „Zeszyt w kratkę”, „Patyki i patyczki”.

W swoich wierszach pięknie pisał o tajemnicy istnienia, o cierpieniu, o nadziei, o Bogu. Obdarzał nas dobrocią, miłością, pięknem i poczuciem humoru. Został laureatem wielu prestiżowych nagród. Dzieci nagrodziły Go Orderem Uśmiechu. Sam ksiądz Twardowski powiedział:

„Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś
ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami, wnoszą ład i
harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość.”

Ksiądz Jan Twardowski – poeta, patriota, kontynuator idei świętego Franciszka, dobry,
wrażliwy człowiek.

Kronika nadania imienia

8. XI 2005
powołanie przez dyr. W. Mik zespołu inicjatywnego pod patronatem Rady Szkoły w celu nadania imienia szkole.
9. I 2006
wyłonienie dwóch kandydatur do tytułu patrona: Józef Piłsudski i, zmarły poprzedniego dnia, ks. Jan Twardowski.
 
Przyjęcie ordynacji wyborczej zapewniającej wyłonienie Patrona drogą referendum
3 tury głosowania:
nauczyciele wybrali ks. Jana Twardowskiego 23. 01 (24 do 13)
rodzice wybrali ks. Jana Twardowskiego 24. 01 (135 do 108)
uczniowie wybrali J. Piłsudskiego 17. 02 (169 do 234)
20. II 2006
ogłoszenie wyniku referendum, w którym wybrany został ks. Jan Twardowski.
27. II 2006
podjęcie uchwały nr 2/05/06 przez Radę Szkoły w sprawie Nadania imienia szkole na podstawie & 1 ust. 6 Statutu GP1.
28. II 2006
wystosowanie przez dyr. Wojciecha Mik listu motywacyjnego (wraz z uchwałą) do Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia ks. Jana Twardowskiego dla Gimnazjum Publicznego nr 1.
30.03.1989
Wydano o rzeczenie o organizacji szkoły wyznaczając jej obwód szkolny i
określając jej siedzibę: Czechowice-Dziedzice ul. Polna 33
13. III 2006
na wniosek Rady Szkoły i decyzją Rady Miejskiej GP nr 1 otrzymało imię ks. Jana Twardowskiego.
29. III 2006
podjęcie działań zmierzających do uroczystego nadania imienia.

Harmonogram działań:

 
Nawiązanie kontaktu z p. Aleksandrą Iwanowską – edytorką i opiekunką spuścizny literackiej.
 
Zamówienie sztandaru w Pracowni Haftu Sakralnego p. T. Maciejewskiej.
 
Wyznaczenie miejsc na tablice pamiątkowe poświęcone Patronowi (gabloty, rzeźba w drewnie autorstwa p. A. Borgła i w kamieniu p. K. Hodera).
 
Przyjęcie do realizacji przedsięwzięć przybliżających sylwetkę i twórczość Księdza marzec – czerwiec 2006.

Cykl audycji w radiowęźle szkolnym:

 
Nasz Patron – ks. Jan Twardowski
 
„Bóg się ukrył , by świat było widać” – przyroda w twórczości ks. Jana Twardowskiego
 
„Ja , ksiądz wierzę Panu Bogu jak dziecko…” – miłość i wiara w życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego

Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego „Jedynak”:

 
Poznaj urok poezji Jana Twardowskiego

Wieczornica:

 
„Życie to czas na miłość” – koncert poezji ks. Jana Twardowskiego

Konkurs fotograficzny:

 
„Świat poezji Jana Twardowskiego w obiektywie”

Konkurs plastyczny:

 
Poezja Jana Twardowskiego w sztuce

Konkurs na logo szkoły:

 
„Z malwą i biedronką w tle”

Projekty szkolne:

 
gazetki plakatowe prezentujące postać Patrona
 
tworzymy własne wydawnictwo : tomiki poezji ks. Jana Twardowskiego
 
prezentacje multimedialne poświęcone patronowi

1.VI 2006 – pierwsze obchody urodzin Patrona:

 
I Szkolny Rajd Malwy o przechodni puchar Przewodniczącej Rady Szkoły

15. IX 2006 – uroczystości nadania imienia szkole:

 
msza święta
 
poświęcenie sztandaru i tablic pamiątkowych
 
koncert poezji Patrona
 
prezentacja postaci i twórczości Patrona na wystawie

 

„Można odejść na zawsze , by stale być blisko…”