Higienistka

Elżbieta Cebula

Zadania higienistki szkolnej:
1. Organizowanie i udział w powszechnych profilaktycznych badaniach lekarskich – zbieranie i analiza wyników;
2. Wykonywanie testów przesiewowych i ich interpretacja; badania przesiewowe mają na celu wykrywanie:
– zaburzeń rozwoju fizycznego
– nieprawidłowej ostrości wzroku, zeza, zaburzeń widzenia barw
– zaburzeń słuchu
– zniekształceń kończyn dolnych
– bocznego skrzywienia kręgosłupa
– podwyższonego ciśnienia krwi;
3. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji stanu zdrowia i przebiegu leczenia uczniów;
4. Wypełnianie kart na kolonie i obozy;
5. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach;
6. Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej – promowanie zachowań prozdrowotnych, zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie.

Gabinet czynny

Środa
8:00 - 11:30
Czwartek
8:00 - 10:00
Piątek
12:00 - 16:00