Miesięczne archiwum: marzec 2019

pierwszy dzień wiosny

21 marca- pierwszy dzień wiosny

Bo zima, bo zima każdemu obrzydła. 
Niech słońce da jej pstryczka w nos! 
Niech wiosnę, niech wiosnę przyniosą na skrzydłach 
bociek, jaskółka, szpak i kos.

 To słowa piosenki dla dzieci, które oddają nastrój jaki opanował wszystkich w tym pierwszym dniu wiosny. Uczniowie klas 1 pierwszych jej oznak szukali w ogródkach i na polach czasie wycieczki po najbliższej okolicy. Obnosili z sobą „Gaiki- Maiki” ustrojone kolorowymi wstążeczkami, które są symbolami nadchodzącej wiosny. Te kolorowe gałązki zabrali ze sobą do domu, aby i tam wprowadzić wiosnę.

Ewa Przepióra 

Wycieczka przedmiotowa do sądu w Pszczynie

Motto wycieczki:

Ius est ars boni et aequi (łac. tłum. jako Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne). Paremia, czyli sentencja, przysłowie, sformułowana przez rzymskiego prawnika Publiusa  Iuventiusa Celsusa w II w. n.e.

  1. marca 2019 roku uczniowie klasy III C, w ramach wycieczki przedmiotowej z wiedzy o społeczeństwie, odwiedzili II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Młodzież zapoznała się z pracą sądu, jego historią, architekturą budynku, zakresem rozstrzyganych spraw, przebiegiem procesu karnego, sposobem orzekania o przekroczeniu czy złamaniu prawa. Poznała w praktyce procesu prawa oskarżonego, sposób pracy adwokata – obrońcy.

Sędzia wyjaśnił określenia: apelacja, prawomocność wyroku, zaskarżenie uchylenia wyroku, ławnik, dowody procesowe i wiele innych.

Każdy uczestnik wycieczki musiał wypełnić kartę pracy w której sprawdzano znajomość w/w określeń i wiadomości.

Uczestniczyliśmy w dwóch rozprawach karnych, jedna dotyczyła znieważenia policjanta na służbie oraz prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, druga dotyczyła potrącenia dziecka przez kierowcę, który był  pod wpływem substancji psychoaktywnej. Wyroki nie zapadły ze względu na zawiłości obu spraw i wnioski obrońców.

Ogromne podziękowania składamy Pani Irenie Chromik, za umożliwienie tej wizyty. Procesowi przewodniczył Sędzia Sądu Rejonowego Wydziału Karnego i Wydziału Wykonywania Orzeczeń Artur Kot,  który nie szczędząc własnego czasu, w bardzo przystępny sposób, wprowadzał naszych uczniów w zasady pracy sądu, jego specyfikę oraz prawnicze i sądowe niuanse (m.in. dowiedzieliśmy się, że za publiczne znieważenie urzędnika państwowego, np. policjanta, nauczyciela lub ratownika medycznego podczas wykonywania swoich czynności  grozi kara do 3 lat więzienia).

Przedstawił też drogę jaką należy przebyć aby założyć togę sędziowską.

Zobaczyliśmy także obecny hotel PTTK  (dawniej areszt śledczy), będący elementem zespołu budynków sądu w Pszczynie, oraz III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Zapisy do klasy pierwszej SP 10

Od dnia 01 do dnia 31 marca br. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2019/20.

Zapisu dokonuje się na odpowiednich formularzach dostępnych pod adresem KLIKNIJ, które po wypełnieniu należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 (Czechowice-Dziedzice, ul. Polna 33) w wyżej podanym terminie. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Formularze dostępne są również w sekretariacie zespołu.