Miesięczne archiwum: październik 2018

zagrożenia hybrydowe

16 października 2018 roku w ramach lekcji edukacja dla bezpieczeństwa, uczniowie sześciu klas ósmych naszej szkoły spotkali się z byłym dowódcą Jednostki Strzeleckiej nr 3028 w Czechowicach – Dziedzicach Panem Szymonem Kalińskim.

Tematem spotkania były zagrożenie terrorystyczne oraz możliwe warianty obrony wobec nich.

Dzięki doświadczeniu naszego gościa oraz przyniesionym przez niego pomocom dydaktycznym i broni: karabinki AK-47, Beryl M762, strzelbą Mossberg, pistoletem maszynowym Glauberyt, pistoletami P-83, TT (czyli Tulski Tokariewa) oraz Glock 17, a także granat ćwiczebny F 1, amunicja i kajdanki, uczniowie mogli w praktyce zapoznać się z najczęściej używaną przez terrorystów bronią.

Zajęcia obejmowały:

– posługiwanie się przyniesioną bronią – przygotowanie broni do użycia,

– pozycje strzeleckie z karabinka i broni krótkiej

– użycie granatu: obronnego F-1 i zaczepnego RG-42

– zasady zachowanie po znalezieniu niewybuchu

– zachowanie podczas ataku terrorystycznego, pułapki minowe, ewakuacja lub ukrycie się i wezwanie pomocy

Serdecznie dziękujemy Panu Szymonowi  Kalińskiemu za poświęcenie własnego wolnego czasu, za udostępnienie broni  do szkolenia oraz za profesjonalne i przystępne przedstawienie współczesnych zagrożeń.

Wszystkich zainteresowanych praktycznym posługiwaniem się bronią krótką jak i długą, rodziców jak i uczniów, zapraszamy na strzelnicę, gdzie Pan Szymon jest instruktorem. Kontakt poprzez nauczyciela edb.  

Recytatorzy zanurzeni w lesie.

16 października 2018r. w Izbie Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Bielsko odbył się powiatowy konkurs recytatorski organizowany przez: Nadleśnictwo Bielsko, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej. Aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej pan Grzegorz Margas poprowadził dla uczniów warsztaty aktorskie, które miały ich przygotować do jeszcze lepszej recytacji. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie poezji i prozy ukazującej piękno i wyjątkowość lasu. Konkurs zwracał uwagę na fakt, że właśnie las stanowił inspirację dla twórców literatury. Młodzież oceniało wyjątkowe jury: aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej pan Adam Myrczek, wieloletni dziennikarz Telewizji Poslkiej, a obecnie Edukator w Nadleśnictwie Ustroń pani Monika Matl oraz polonistka, nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej oraz korektor i redaktor książek Pani Katarzyna Zioła-Zemczak. Nagrody wręczali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko pan Marek Czader oraz przewodniczący jury pan Adam Myrczek. Ku naszej radości w kategorii gimnazjum jury nagrodziło naszych uczniów

1.miejsce: Katarzyna Kondek

wyróżnienie: Bartosz Pudełko.

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

Laureaci konkursu „Człowiek a środowisko”

Wyjątkową, bo piętnastą edycję powiatowego konkursu „Człowiek a środowisko” zaproponowało Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Ponadto rozstrzygnięcie odbyło się w roku dwudziestej rocznicy utworzenia Powiatu Bielskiego i setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem konkursu było rozbudzanie świadomości ekologicznej i życia w środowisku naturalnym, a także kształtowanie wśród młodzieży emocjonalnego stosunku do właściwych zachowań w środowisku oraz inspirowanie do twórczości plastycznej i literackiej. Zadaniem uczniów w części literackiej uczyniono napisanie wiersza lub innej formy literackiej ukazującej miejsce człowieka we współczesnym środowisku. Z racji, że organizatorzy postanowili uczcić aż trzy ważne rocznice, nagrody wręczał Wicestarosta Bielski Pan Grzegorz Szetyński oraz pracownicy Wydziału Ochorny Środowiska w Starostwie Bielskim: Pani Halina Macher i Jarosław Jesionka, a także członkowie Rady Powiatu Bielska-Białej. Podniosłej uroczystości towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej – Weronika Heller na harfie, Paweł Heller na akordeonie. Utalentowane rodzeństwo uświetniło licznymi utworami galę laureatów. Spośród uczniów naszej szkoły mieliśmy, aż czworo laureatów:

1.miejsce: Konrad Twardzik,

3 wyróżnienia: Katarzyna Kondek, Alicja Latacz i Bartosz Pudełko.

Wielkie gratulacje dla laureatów!

DAS STIPENDIUM FÜR DIE SCHULE IM RAHMEN DES PROGRAMMS ,,MMACHT”

Zum zweiten Mal bekam unsere Schule das Stipendium im Programm ,,mMacht” im Rahmen des Wettbewerbs, der der Unterstützung von Mathematikentwicklung betrifft. ,,Die mathematisch-wissenschaftlichen Applikationen”- das ist der Titel unseres Projekts, die hoch eingeschätzt wurde und von September bis Dezember in unserer Schule durchgeführt wird. Die Schüler werden die Möglichkeit haben, die mathematischen und Naturübungen zu lösen. Sie werden im Web 2.0 LearningApps.org Applikationen gebildet, um den Lern-und Lehrprozess mithilfe von kleinen interaktiven Module zu unterstützen.
Während des Projekts werden einige Wettbewerbe und Treffen stattfinden, die Mathematik und die Wissenschaft promoten. Die Schüler aus den Projektgruppen werden an dem Ausflug an die Schlesische Technische Hochschule teilnehmen. Dort können sie sich nach der Anwendung von Mathematik in Naturwissenschaften erkundigen. Wir bedanken uns beim Sponsor für die gewährten Stipendienfonds.

,,Das Projekt subventionierte mBank Stiftung”

wybory do samorządu uczniowskiego

28 września w naszej szkole odbyło się Święto Demokracji. Na dwóch długich przerwach odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły oraz nauczyciela opiekuna samorządu. Zasady absolutnie demokratyczne, wybory były powszechne, równe, tajne, bezpośrednie i większościowe.

Wyborcy, czyli uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej nr 10 oraz z klas trzecich Gimnazjum Publicznego nr 1, mogli oddać swój głos na 5 kandydatów oraz spośród 23 nauczycieli wybrać opiekuna.

Frekwencja wyniosła 36,4%.

Pracom Młodzieżowej Komisji Wyborczej przyglądali się Mężowie Zaufania wystawieni przez niektóre zespoły klasowe.

Po wyjęciu z urny wyborczej kart do głosowania i obliczeniu wyników, okazało się, że dwóch kandydatów, Katarzyna Kondek i Sandra Ramza, otrzymało identyczną liczbę głosów. Wobec tego odbędzie się druga tura wyborów.

2.10.2018 r. odbyła się druga tura wyborów na przewodniczącego SU. Przy identycznej frekwencji zwyciężyła Kasia Kondek zostając przewodniczącą naszego Samorządu. Gratulujemy. Zastępcą została wybrana Sandra Ramza, a szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia wybrano Gabrysię Brzozę.

Młodzieżowa Komisja Wyborcza, która przygotowała wybory składała się z następujących uczniów:

Daria Kamieńska, Agnieszka Trojan, Julia Zwardoń, Adrian Kubieniec, Maciej Maciejowski, Michał Koziełek, Gracjan Wawak. Klasowymi Mężami Zaufania byli Tymoteysz Borowski, Miłosz Białek i Kajetan Woźniak.

Wszystkim dziękujemy za poświęcony czas, wysiłek i zaangażowanie.