Miesięczne archiwum: listopad 2018

Wycieczka na politechnikę śląską

20 listopada 2018 roku uczniowie z  grupy projektowej w ramach programu grantowego „mPotega” uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Politechnikę Śląską.

Odwiedziliśmy wydział budownictwa gdzie uczniowie porównywali wielkości ugięcia jednoprzęsłowych konstrukcji  mostowych. Do wykonania doświadczenia i sprawdzenia wartości ugięcia posłużyły makiety dwóch mostów. Makiety posiadały identyczne rozpiętości i odpowiadały odpowiednio konstrukcji mostu podwieszanego oraz mostu łukowego. Na środku rozpiętości zamontowane były identyczne linijki szkolne mierzące wartość ugięcia. Każdy z mostów został identycznie oraz odpowiednio obciążony miniaturami samochodów wielkogabarytowych, powodujących kolejne ugięcia przęseł.Uczniowie po zakończeniu badania oraz analizy wartości ugięcia mostów wywnioskowali, że konstrukcja mostów łukowych jest dużo bardziej stabilna i odporna na ugięcia w porównaniu do mostów podwieszanych.

Na wydziale chemicznym uczniowie uczestniczyli w wykładzie dr hab. inż. Beaty Orlickiej  pt.”Chemia kosmetyków”.  Dowiedzieli się jak na przestrzeni wieków  naukowcy w swych laboratoriach pracowali nad  środkami i preparatami kosmetycznymi. Po przeszkoleniu z zasad bezpieczeństwa uczniowie udali się do laboratorium chemicznego gdzie otrzymali okulary i odzież  ochronną do  wykonania  doświadczeń chemicznych. Nad bezpieczeństwem uczniów i prawidłowym przebiegiem doświadczeń czuwali doktoranci  Politechniki Śląskiej. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z recepturą powstania kremu, żelu i błyszczyka a następnie przystąpili do stworzenia tych produktów. Było to bardzo ciekawe doświadczenie ponieważ po zakończonych ćwiczeniach wszystkie produkty zabrali do domu.

 „Projekt dofinansowała Fundacja mBanku” 

konkurs zadaniowy online

W ramach projektu edukacyjnego „MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE APLIKACJE” w  październiku zorganizowano pierwszą i drugą turę konkursu zadaniowego  online w interaktywnej aplikacji . Linki do zadań konkursowych zostały umieszczone na   FB (strona projektu Program Grantowy „m Potęga”) oraz zostały rozesłane drogą e-mali do wszystkich uczniów w szkole,uczniowie rozwiązane zadania przesyłali również drogą elektroniczną na podany adres ( na rozwiązanie zadań mieli I tura 24 godziny, II tura 30 godzin).

Dni Życzliwości

Mamy przyjemność poinformować, że od minionego wtorku (22.11) do końca tygodnia trwały w naszej szkole zorganizowane przez Samorząd Uczniowski tzw. „Dni Życzliwości”, w których wzięli udział uczniowie wszystkich klas – 1, 2, 7 i 8 oraz klasy trzecie oddziałów gimnazjalnych. Idea była prosta – bądźmy dla siebie życzliwi! W jaki sposób? We wtorkowy poranek każdy z uczniów wylosował po jednej z karteczek przegotowanych przez SU, zawierające imię oraz nazwisko osoby, która miała doświadczyć życzliwości od losującego. Ważnym był fakt, że osoby wylosowane nie znały swojego „darczyńcy życzliwości”. Uczniowie zareagowali – jak zawsze – niezwykle żywo, dając popis swoich możliwości. Miejmy nadzieję, że tego typu działania nie będą wkrótce jedynie świętem, wyjątkowym momentem, ale codziennością!

Freundlichkeitstage

Wir möchten herzlich Bescheid geben, dass von Dienstag (22.11) bis zum 25ten November in unserer Schule ,,Freundlichkeitstage” dauerten, die von der Schülerselbstverwaltung organisiert wurden. Die Schüler aller Klassen- 1,2,7 und 8 sowie die dritten Klassen des Gymnasiums nahmen an ihnen teil. Die Idee war einfach- seien wir freundlich zueinander! Auf welche Art und Weise? Am Dienstagmorgen zog jeder von Schülern eine von Zettelchen, die von der Schülerselbstverwaltung vorbereitet wurden. Diese Zettelchen enthielten Namen und Vornamen der Person, die die Freundlichkeit von der Person, die ein Los zog, erfuhr. Wichtig war die Tatsache, dass die gelosten Personen ihren Freundlichkeitsschenker nicht kennten.

Najlepsza gazetka szkolna w województwie śląskim

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę kuratorium oświaty w Katowicach zorganizowało konkurs na okolicznościową gazetkę uczniowską pod hasłem „Ojczyzna jest naszą matką ziemską, Polska jest matką szczególną” (Jan Paweł II). Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów dotyczących działalności dziennikarskiej a ponadto uczniowie mieli okazję do wymiany doświadczeń w województwie śląskim. Delegatura Kuratorium Oświaty w Gliwicach objęła patronatem konkurs na czele z p. dyrektorem Jackiem Tarkotą. Z ramienia szkoły organizatorem została szkoła podstawowa nr 23 w Rudzie Śląskiej. Nasza szkoła zgłosiła do konkursu trzy gazetki w wykonaniu następujących zespołów: pierwszy reprezentowali uczniowie z kl. 8a SP 10: Mikołaj Grygierczyk, Kamil Olejak, Konrad Klocek. Gimnazjalistów reprezentowały dwa zespoły z kl. 3b: Emilia Legut, Karolina Polok i Kuba Kwaśniewicz oraz druga grupa w składzie Roksana Kumor, Justyna Pudłowska i Karolina Gluza. Uczniowie systematycznie gromadzili wiedzę, projektowali strony gazetki oraz opracowywali sam projekt graficzny. Specjalne miejsce w każdym wydaniu miały fotoreportaże. Profesjonalna komisja jury brała pod uwagę zgodność pracy z określoną formą w regulaminie, inspiracje setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, poprawność językową i stylistyczną, bogactwo form wypowiedzi dziennikarskich, jednolitość szaty graficznej oraz poprawny skład gazety. Ostatecznie werdykt jury był dla naszej reprezentacji wyjątkowo przychylny: zdobyliśmy tytuł laureata I miejsca w wojewódzkim konkursie gazetek szkolnych w kategorii szkoły podstawowe i gimnazjum. Zaszczytny tytuł przyznano gimnazjalistkom z kl. 3b: Roksanie Kumor, Justynie Pudłowskiej i Karolinie Gluzie. Nagrodzona praca uczniów świadczy o ich solidnej i twórczej pracy od 3 lat na warsztatach dziennikarskich w ZSP nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach.

Gratulujemy zaszczytnego sukcesu w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę!

Wycieczka do Krakowa

10 listopada uczniowie z klas: VIII C, VIII F, i 3 C uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej  do Krakowa. Każdy uczestnik otrzymał kartę pracy w której opisywał zwiedzane miejsca.

A można było zobaczyć Plac Matejki, Barbakan, Bramę Floriańską, Dom Jana Matejki, Wystawę w Muzeum Narodowym w Sukiennicach  pod tytułem „Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego” zorganizowanej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Później  Wawel i komnaty królewskie oraz wystawa „Wawel zaginiony”.

Po tej dawce historii uczestnicy udali się do najmniejszej manufaktury cukierków gdzie obserwowano cały proces technologiczny związany z powstawaniem kolorowych słodkości. 

Przecinając krakowski rynek, jeden z największych w Europie, dotarliśmy do Collegium Maius, najstarszej części Akademii Krakowskiej utworzonej przez Kazimierza Wielkiego.

Konkurs z kodami QR

14 listopada odbył się konkurs dla klas 7  matematyczno-przyrodniczy  z kodami QR
w ramach  programu grantowego „mPotega”.   Zadania z QR kodami były rozwieszone na korytarzu szkolnym, każdy kod QR zawierał ukryte zadanie z przedmiotów matematyczno  -przyrodniczych. Uczniowie za pomocą telefonów z pobraną aplikacją pobierali zadania i rozwiązywali na kartach pracy   ( 10 zadań). Zadania zostały ocenione i wyłoniono zwycięzców.

ZAPRASZAMY NA KONKURS HISTORYCZNY oraz KONKURS PLASTYCZNY

W RAMACH OBCHODÓW 100  ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ NASZ KRAJ ZAPRASZAMY NA KONKURSY

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie przez uczestnika w dniu konkursu wypełnionej zgody na udział w nim i przetwarzanie danych. Druk zgody do pobrania( nr 5)

100 lecie odzyskania Niepodległości

W ramach obchodów 100 lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę , w dniu 09.11.2018 r. uczniowie klas 1 i 2 brali udział w uroczystym apelu. Apel ten uświetniło przedstawienie przygotowane przez klasę 1b. Przedstawienie nawiązywało do dziejów powstania Państwa Polskiego oraz przypominało ważne  dla Polaków  wydarzenia historyczne. Uczniowie
o godz. 11.11 w ramach akcji „Niepodległa dla Polski” odśpiewali uroczyście Hymn. Uczniowie obecnych na Apelu klas odśpiewali także przygotowane przez siebie pieśni patriotyczne.

Po zakończonym Apelu zostały rozdane dyplomy oraz nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie recytatorskim.

 

wyjazdu do Miejsca Pamięci Muzeum Auschwitz – Birkenau

Zgodnie z tradycją naszej szkoły 30 października odbył się wyjazd – pielgrzymka klas VIII Szkoły Podstawowej nr 10 i klas III likwidowanego (wygaszanego) Gimnazjum Publicznego nr 1do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau. Wzięło w niej udział 180 naszych uczniów.

Aby właściwie przygotować się do zwiedzania miejsca, które stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni, nasi nauczyciele na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, historii, wos – u oraz edukacji regionalnej przygotowywali podopiecznych do tej wizyty.

Na miejscu przewodnicy przedstawili nam ogrom cierpienia więźniów i nieludzkich zbrodni hitlerowskich – zarówno w Auschwitz I jak i w Auschwitz II – Birkenau.

Dramat autentycznego miejsca, przesiąkniętego cierpieniem niewinnych ofiar nadaje wyjątkowy sens tej wizycie i prowadzonej w tej tragicznej scenerii żywej lekcji historii.

Wiele przemyśleń i emocji powstałych w tym właśnie miejscu pomaga zrozumieć sens i znaczenie istoty człowieczeństwa.

Mamy nadzieję, że dzięki poznaniu tego miejsca – muzeum, nauczymy się inaczej patrzeć i kształtować nasze życie i relacje z bliźnimi.